De prijsverschillen voor dezelfde zorg bij verschillende ziekenhuizen zijn enorm, ook voor simpele ingrepen die geheel binnen het eigen risico vallen.

Daarnaast is het vaak onmogelijk om vooraf inzicht te krijgen in de kosten van de zorg. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, roept de Consumentenbond patiënten en consumenten op om hun rekeningen met hen te delen.

Een eerdere oproep aan ziekenhuizen en zorgverzekeringen om hier inzicht in te geven werd helaas onvoldoende beantwoord.

Oplossing

De oplossing voor deze ondoorzichtigheid ligt volgens de Consumentenbond bij de patiënten zelf. Op de nieuwe webpagina kunnen patiënten daarom zelf de gemaakte kosten voor hun behandeling veilig en anoniem invoeren, zodat de prijsverschillen en gemiddelde prijzen van een behandeling in één oogopslag duidelijk worden.