Willem-Alexander heeft zijn dochter Amalia woensdagmiddag binnengeleid in de Raad van State (RvS). De kroonprinses, die dinsdag achttien jaar oud werd, volgt de koningshuistraditie en heeft vanaf woensdag zitting in de RvS.

"Met trots begeleiden we haar bij haar intrede in deze Raad, die een belangrijke functie vervult in deze democratische rechtsstaat", begon de koning zijn toespraak. "Lieve Amalia. gister vierden we je achttiende verjaardag. Onze grondwet bepaalt dat je daarna zitting hebt in deze Raad. Dat gaat automatisch, maar is geen automatisme."

"Ik kan me goed herinneren dat mijn ouders me introduceerden. Ik heb warme herinneren aan de vele woensdagen die ik hier heb doorgebracht en die me in contact hebben gebracht met vele wijze en inspirerende mensen", ging Willem-Alexander verder. Hij zei daar nog altijd veel aan te hebben.

"Als voorzitter heb ik er alle vertrouwen in dat je je hier thuis zult voelen, omringd door mensen die de toekomst van ons land, en dus ook jouw toekomst, een warm hart toedragen."

Amalia nam daarna het woord en sprak haar vader lachend aan met 'u' en 'voorzitter'. "Als ik u voor één keer zo mag noemen. Dank voor uw warme woorden."

"Sinds gisteren heb ik zitting in de Raad van State. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht." Amalia hoopt dat de troon pas "in de verre toekomst" voor haar zal zijn. "Al is er altijd het besef dat dit morgen kan zijn. Om mijn taken te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet van de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter."

De prinses hoopt de vergaderingen na de afronding van haar studie regelmatig bij te wonen. "Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na: nog zeer lange tijd zal ik me beschouwen als uw leerling. Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn."

Amalia begint speech met grap tegen vader: 'Dank u, voorzitter'
101
Amalia begint speech met grap tegen vader: 'Dank u, voorzitter'

Amalia heeft geen stemrecht, maar doet kennis op voor toekomst

Amalia heeft vanaf woensdag officieel zitting in de Raad van State tijdens de zogenoemde buitengewone vergadering. Normaliter komt de RvS samen in de Volle Raadszaal aan het Binnenhof, dit keer was dat in Paleis Kneuterdijk.

Vanaf het moment dat Amalia achttien jaar is, heeft zij volgens de Grondwet zitting in de Raad van State. De RvS is een onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement op het gebied van wetgeving en bestuur, en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

Deze taken worden door twee afdelingen uitgevoerd: de afdeling Advisering en de afdeling Bestuursrechtspraak. Amalia zal bij de eerstgenoemde plaatsnemen. Zo moet ze kennis opdoen over onder meer wetgeving en het staatsrecht en kan ze zich voorbereiden op haar rol als koningin.

Willem-Alexander is voorzitter van de Raad van State. Máxima maakt net als haar dochter deel uit van de afdeling Advisering. Ze hebben geen inhoudelijke betrokkenheid en ook geen stemrecht in de RvS. Hun rol is puur ceremonieel, maar ze volgen wel de beraadslagingen.

Prinses Amalia: 'Hoop op een dag een goede koningin te worden'
56
Prinses Amalia: 'Hoop op een dag een goede koningin te worden'