Als het aan het kabinet ligt, mag Amalia op de troon blijven als zij met een vrouw trouwt. Maar wat gebeurt er als de toekomstige koningin helemaal niet wil trouwen, of geen kinderen kan of wil krijgen?

Als een troonopvolger geen kinderen krijgt
Stel dat Amalia geen kinderen wil of kan krijgen, dan hoeft zij geen afstand te doen van de troon. Ze wordt gewoon koningin, maar de directe lijn van troonopvolging houdt dan na haar op. Dan gaat de troon over op haar oudste broer of zus: in dit geval Alexia en daarna Ariane. Als zij niet beschikbaar zijn, volgen prins Constantijn en daarna zijn kinderen, gravin Eloïse, graaf Claus-Casimir en gravin Leonore. Als er geen opvolger is, dan kan deze alsnog benoemd worden bij wet. Deze persoon moet door de Eerste en Tweede Kamer met een meerderheid worden gekozen.

Als een troonopvolger ongehuwd blijft
Als Amalia niet trouwt, mag zij tot haar overlijden blijven regeren. Vervolgens zal een van haar zussen de troon overnemen (en daarna een van haar kinderen, mochten die er zijn).

Als de troonopvolger verliefd wordt op een Belgische 'collega'
Er gingen vage geruchten dat Amalia zou daten met prins Gabriel, de achttienjarige zoon van koning Filip uit België. Dat zou dan problemen kunnen opleveren: volgens een Belgische wet mag iemand uit de Nederlandse koninklijke familie geen enkele functie met macht of gezag uitvoeren in België. Maar die wet wordt niet consequent uitgevoerd, stelt royaltykenner Rick Evers. "Zo heeft prins Friso in het bestuur gezeten van het Belgische Telenet, waar hij ook een bepaalde machtspositie bekleedde. Ook tal van Belgische politici hebben gezegd dat de wet niet meer zou moeten gelden."

Overigens zegt Evers dat de roddels over Amalia en de Belgische prins uit de lucht gegrepen zijn. "De Belgische koninklijke familie en de Nederlandse zijn niet dik. Zo zouden Máxima en koningin Mathilde volgens geruchten goede vriendinnen zijn, maar ze hebben amper contact."

Toch staat niets vast
"Als troonopvolger zal je alle waarden van de monarchie waarschijnlijk hoog opnemen", zegt Evers. "Het hoort erbij dat je op Prinsjesdag de troonrede voorleest en het hoort erbij dat je trouwt en nakomelingen op de wereld zet. Wettige nakomelingen moeten volgens traditie uit een huwelijk worden geboren en erfopvolging gaat van generatie op generatie. Maar in de loop der eeuwen is er al vaker geknutseld en zijn ze binnen het koningshuis creatief geweest, bijvoorbeeld met het veranderen van titels. Zo besloot Beatrix dat haar andere kleinkinderen geen prins(es) zouden worden, maar werd de titel graaf/gravin van Oranje-Nassau verzonnen."

Het koningshuis zal naar aanleiding van wat het kabinet heeft gezegd niets besluiten, denkt Evers. "Er is nooit gezegd dat Amalia lesbisch is en als dat wel het geval is, zal ze vast met de premier gaan praten om te kijken wat de mogelijkheden zijn."