Prinses Amalia hoeft van het kabinet geen afstand van de troon te doen als ze met een vrouw wil trouwen. Dat laat demissionair minister-president Mark Rutte dinsdag weten na een Kamervraag van de VVD.

"Het kabinet vindt dat de erfopvolger ook kan trouwen met een persoon van hetzelfde geslacht en ziet geen beletsel voor een toestemmingswet voor een huwelijk van een erfopvolger met een persoon van hetzelfde geslacht", luidt het antwoord van Rutte.

"Het kabinet ziet dus niet dat een troonopvolger of de koning afstand zou moeten doen van de troon wanneer hij of zij zou willen trouwen met een partner van hetzelfde geslacht." Hij wil niet ingaan op de troonopvolging door kinderen die in dat huwelijk kunnen worden geboren.

Het officiële regeringsstandpunt is dat een troonopvolger afstand van de troon moet doen als diegene trouwt met iemand van hetzelfde geslacht. Na de invoering van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht in 2001 maakte het kabinet voor het koningshuis een voorbehoud, omdat de troon erfelijk is en "op voorhand vaststaat dat uit een dergelijk huwelijk geen kinderen geboren kunnen worden".

De regering is hierna niet op dit standpunt teruggekomen. Uit het antwoord van Rutte valt af te leiden dat dit voorbehoud mogelijk pas verdwijnt wanneer een troonopvolger daadwerkelijk wil trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

De kwestie wordt besproken in het onlangs verschenen boek Amalia, de plicht roept van Peter Rehwinkel. De VVD en PvdA betogen dat dit standpunt aangepast moet worden en stelden Kamervragen over dit onderwerp.