KOPENHAGEN - De meeste Nederlandse waarnemers van maatschappelijke organisaties en milieuclubs zijn donderdag niet toegelaten tot het congrescentrum waar de klimaattop in Kopenhagen plaatsheeft.

Het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Milieudefensie, Wetlands International en Cordaid hebben allemaal een alternatieve locatie moeten zoeken om de top te volgen. Het lijkt erop dat alleen ICCO een Nederlandse waarnemer heeft weten binnen te krijgen.

Door de beveiliging van de 119 regeringsleiders die naar Kopenhagen komen, is het aantal mensen in het centrum beperkt. De zogeheten non-gouvermentele organisaties (ngo's) moesten als eerste hun accreditatie inleveren.

Videoverbinding

Zij mogen in een ander conferentiecentrum de top via videoverbindingen volgen. ''Er zijn wel internationale collega's van ons binnen, dus van hen krijgen we onze informatie'', aldus Willem Verhaak van Milieudefensie.

De maatregelen gelden ook voor vrijdag.