DEN HAAG - Op de dag dat in Denemarken de Klimaattop begint, ontvangt Milieuminister Jacqueline Cramer maandag 30.000 klimaatbeloften.

Nederlanders die meededen aan de actie beloven meer oog te hebben voor de gevolgen die hun dagelijkse routine heeft voor het milieu.

En ze roepen de in Kopenhagen bijeenkomende wereldleiders op om vooral te komen met een eerlijk en effectief akkoord.

Ze willen dat de rijke landen minder broeikasgassen gaan uitstoten en de ontwikkelingslanden financieel helpen in te spelen op het veranderende klimaat.

Tutu

Bisschop Desmond Tutu biedt 13 december in Kopenhagen naar verwachting 300.000 klimaatbeloften aan aan Yvo de Boer, hoofd van het VN-Klimaatbureau. In Nederland gaan dan 250 kerkklokken luiden om aan te geven dat het tijd is voor een andere koers.

In Nederland regelden ICCO & Kerk in Actie het inzamelen van de klimaatbeloften die onder meer zijn getekend door 44 lokale kerkenraden met bijna 32.000 leden.