DEN BOSCH - Bisschop Antoon Hurkmans van het bisdom Den Bosch heeft woensdag honderd jongeren gezegend die met elektrische scooters op weg gaan naar de klimaattop in Kopenhagen (Denemarken).

De jongeren komen uit Duitsland, Denemarken en Nederland en zijn na de zegening op de Parade in de Brabantse hoofdstad vertrokken. Onderweg schrijven zij een manifest, dat zij willen overhandigen aan onder anderen minister Jacqueline Cramer (VROM).

De klimaattop in de Deense hoofdstad duurt van 7 tot en met 18 december. Er nemen meer dan 190 landen aan deel.

Ontbossing

Tijdens de top proberen de deelnemende landen afspraken te maken over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, financiën voor ontwikkelingslanden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en het stoppen van ontbossing.

Zegen voor scooterrijders