De Rijn is donderdag bij Lobith naar de laagste waterstand ooit gezakt. Het uurgemiddelde van het waterpeil bij de Gelderse plaats werd om 8.00 uur gemeten op 6,48 meter boven NAP, bevestigt Rijkswaterstaat aan NU.nl. Lobith ligt naast het dorp Spijk, waar de Rijn Nederland binnenstroomt vanuit Duitsland.

Het vorige record werd gevestigd op 29 oktober 2018. Toen zakte het waterpeil van de Rijn bij Lobith naar een stand van 6,49 meter boven NAP.

Op 16 augustus stond de waterstand op dezelfde plek op 6,53 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwachtte toen dat dit peil de komende dagen verder zou zakken. In de dagen erop werd namelijk niet veel regen in het stroomgebied van de rivier verwacht.

Normaal gesproken is de gemiddelde waterstand bij Lobith halverwege augustus ongeveer 8,70 meter boven NAP. In het najaar komen heel lage waterstanden vaker voor, want dan komt er geen smeltwater uit de Alpen meer in de rivier.

Waterbeheerders in Duitsland meldden op 16 augustus dat de waterstand van de Rijn bij Emmerik, net over de grens met Duitsland, onder het niveau van de peilstok was gezakt. Het water was toen ongeveer 2 meter diep in de vaargeul.

Wat betekent de meetwaarde NAP?

  • Al het water wordt gemeten aan de hand van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).
  • Een NAP-hoogte van 0 is het gemiddelde waterniveau van de Noordzee.
  • NAP-hoogtes worden gebruikt om ons land te beschermen tegen water. Zo wordt aan de hand van NAP bekeken of dijken nog hoog genoeg zijn.
  • Het hoogste punt in Nederland ligt bij Vaals, op 322,38 meter boven NAP.

Afvoer Rijnwater ook op zeer laag niveau

Ook de afvoer van Rijnwater - de totale hoeveelheid water die bij de plaats Lobith over de grens komt - is extreem laag. Er wordt nu zo'n 670 kubieke meter water per seconde afgevoerd.

Dat is aanzienlijk minder rivierwater dan op het laagste punt tijdens de extreme droogte van 2018, toen nog 855 kubieke meter per seconde werd afgevoerd. Alleen in 1947 werd een lagere afvoer gemeten: 620 kuub per seconde.

De afvoer van Rijnwater is voor de beroepsvaart een belangrijk gegeven, want de waterstand zegt niet direct iets over de hoeveelheid water die beschikbaar is. De waterstand kan door de jaren heen veranderen, doordat de vorm van de rivier en de vaargeul verandert.

Dronebeelden laten grote droogte rondom Rijn, Waal en Lek zien
82
Dronebeelden laten grote droogte rondom Rijn, Waal en Lek zien

Actuele waterstand van de Rijn