De Rijn staat bij Lobith nog maar enkele centimeters boven de laagste waterstand ooit. Die was op 29 oktober 2018, toen de Rijn daar naar 6,49 meter boven NAP zakte. Nu staat de rivier op dezelfde plek op 6,53 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht dat dit peil de komende dagen verder zakt.

De komende dagen wordt er niet veel regen verwacht in het stroomgebied van de rivier. Het is uitzonderlijk dat de Rijn midden in de zomer zeer waarschijnlijk een recordlage stand gaat bereiken.

Gewoonlijk is de gemiddelde waterstand bij Lobith in deze tijd van het jaar ongeveer 8,70 meter boven NAP. In het najaar komen heel lage waterstanden vaker voor, want dan komt er geen smeltwater uit de Alpen meer in de rivier.

Wat betekent de meetwaarde NAP?

  • Al het water wordt gemeten aan de hand van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).
  • Een NAP-hoogte van 0 is het gemiddelde waterniveau van de Noordzee.
  • NAP-hoogtes worden gebruikt om ons land te beschermen tegen water. Zo wordt aan de hand van NAP bekeken of dijken nog hoog genoeg zijn.
  • Het hoogste punt in Nederland ligt bij Vaals, op 322,38 meter boven NAP.

De afvoer van Rijnwater bij Lobith zakt tegen het eind van de week naar 650 kubieke meter water per seconde. Ook dat is heel dicht bij de laagste afvoer ooit gemeten in deze tijd van het jaar.

Dat is voor de beroepsvaart een belangrijk gegeven, want de waterstand zegt niet direct iets over de hoeveelheid water die beschikbaar is. De waterstand kan door de jaren heen veranderen, doordat de vorm van de rivier en de vaargeul verandert.

"Vergelijkbaar met een pan", zegt Cristel de Zwaan, adviseur Rivieren bij het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). "In een smalle pan staat een liter water hoger dan in een brede pan, maar er zit evenveel water in." Daarom willen waterbeheerders en schippers met name weten hoeveel water er is, dus hoeveel water het land binnenstroomt.

Dat er de komende dagen heel weinig water naar Lobith komt, blijkt ook uit een bericht van de waterbeheerders in Duitsland. Die melden dinsdag dat de waterstand van de Rijn bij Emmerich, net over de grens in Duitsland, onder het niveau van de peilstok is gezakt. Er stroomt nog ongeveer 2 meter water door de vaargeul.

Actuele waterstand van de Rijn