Onderzoekers van het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek (SRON) hebben met behulp van de Tropomi-klimaatsatelliet meerdere vuilnisbelten gevonden met een extreem hoge methaanuitstoot. Een vuilnisbelt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires stoot zoveel methaan uit, dat de klimaatimpact ervan gelijkstaat aan die van anderhalf miljoen auto's.

Het onderzoeksteam van SRON gebruikte de Nederlandse satelliet Tropomi om vervuilende steden op te sporen. Dat deden ze door te kijken naar de hoeveelheid methaan die wordt uitgestoten.

Buenos Aires, Delhi en Mumbai in India en Lahore in Pakistan vielen op. De uitstoot van die steden is gemiddeld twee keer zo groot als eerdere schattingen.

De onderzoekers lieten vervolgens de Canadese satelliet GHGSat inzoomen. Uit die beelden bleek dat de vuilnisbelten in die steden een groot deel van de uitstoot veroorzaken. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances.

De vuilnisbelt van Buenos Aires stoot volgens de onderzoekers 28 ton methaan per uur uit. Dat staat dus gelijk aan de uitstoot van anderhalf miljoen auto's. De drie andere vuilnisbelten zijn goed voor drie, zes en tien ton methaan per uur. Dat komt neer op de klimaatimpact van 130.000 tot 500.000 auto's.

De grootste vuilnisbelt van Buenos Aires.

De grootste vuilnisbelt van Buenos Aires.
De grootste vuilnisbelt van Buenos Aires.
Foto: Getty Images

Methaanlekken moeilijk op te sporen

Methaanlekken zijn moeilijk te zien, omdat het een geurloos en kleurloos gas is. Satellieten brengen daarom uitkomst, aldus SRON-onderzoeker Bram Maasakkers. De Tropomi-satelliet speurt naar "superemitters die grote methaanwolken de atmosfeer in pompen".

Methaan blijft "slechts" tien jaar lang in de atmosfeer hangen, zegt Maasakkers. Dat is relatief kort. "Dus als we nu iets aan de uitstoot doen, zien we al snel het resultaat in de vorm van minder opwarming van de aarde. Natuurlijk is alleen methaanbeperking niet voldoende, ook CO2 moeten we inperken. Maar we kunnen er klimaatverandering wel mee afremmen", aldus de onderzoeker.