De kans is groot dat er in de nabije toekomst door klimaatverandering vaker periodes zijn dat er minder water door de Maas stroomt. Hierdoor dreigt een tekort aan drinkwater voor ruim zeven miljoen Nederlanders en Belgen. Dat blijkt vrijdag uit een rapport van kennisinstituut Deltares.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van RIWA-Maas, de belangenbehartiger van drinkwaterbedrijven in Nederland en België. Jaarlijks onttrekken deze bedrijven zo'n 450 miljard liter water uit de Maas. Het uit Maaswater bereide drinkwater komt onder meer uit de kraan in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Den Haag en Rotterdam.

Aanleiding voor het onderzoek was de lage waterafvoer van de Maas de afgelopen jaren en de zorg dat de impact van klimaatverandering een extra negatief effect zal hebben op de waterstanden van de rivier.

Deltares analyseerde afvoergegevens van de afgelopen veertig jaar op vier belangrijke locaties langs de rivier in België, Frankrijk en Nederland. De onderzoekers maakten berekeningen voor drie klimaatscenario's: gematigd, gemiddeld en extreem, voor de jaren 2050 en 2085.

In vrijwel alle scenario's en voor alle onderzochte locaties aan de Maas kwamen voor de zomer langere perioden van lage waterafvoer uit het onderzoek.

'Blijvende negatieve impact van klimaatverandering'

"De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgwekkend", zegt directeur van RIWA-Maas Maarten van der Ploeg. "We moeten meer en meer rekening gaan houden met het feit dat klimaatverandering een blijvende negatieve impact gaat hebben op zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van ons drinkwater."

Bij laagwater is de rivier extra kwetsbaar voor incidenten of (industriële) lozingen, omdat verontreinigingen minder worden verdund en ook nauwelijks worden afgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat drinkwaterbedrijven in de toekomst vaker een tijdelijke stop moeten zetten op de inname van Maaswater. Van der Ploeg: "Bij een langdurige onderbreking van de waterinname kan de drinkwatervoorziening van zeven miljoen mensen in gevaar komen."

Volgens de directeur kunnen drinkwaterbedrijven de problemen deels zelf oplossen. "Zo zijn zij nu al actief bezig met het opsporen en in bedrijf nemen van aanvullende drinkwaterbronnen."

Verder waarschuwt Van der Ploeg dat 2050 minder ver weg is dan het lijkt. "We hebben de afgelopen zomers al een langdurig lagere waterafvoer gezien. Daarom is het rapport wat ons betreft ook voor andere partijen aanleiding om in actie te komen."