Alle nieuwe bedrijfspanden met een oppervlakte groter dan 250 vierkante meter moeten per 2025 zo gebouwd worden dat de dakconstructie zonnepanelen kan dragen. Dat schrijft minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten aan de Tweede Kamer.

Het gaat om grote gebouwen zonder woonfunctie, zoals distributiecentra, winkels en fabrieken. Het kabinet wil de groei van zonne-energie versnellen door deze "grootschalige" inzet op daken. Jetten hoopt dat er dan minder zonnevelden op landbouwgronden gebouwd hoeven te worden.

Tegelijkertijd heeft Nederland te maken met een elektriciteitsnet waarvan de capaciteit op steeds meer plekken de grenzen bereikt. Het is nog maar de vraag of de plannen wel uitgevoerd kunnen worden. Netbeheerders zijn wel bezig met uitbreiding, maar kunnen het tempo nu al niet bijbenen.

Jetten schrijft daarover in zijn brief dat als "zon op dak" niet mogelijk is op het moment van oplevering, "het dak dan in ieder geval al op de juiste wijze geconstrueerd moet zijn".

Verplichting bij bestaande gebouwen is lastiger

Mogelijk worden de regels per 2025 ook aangescherpt voor kleinere nieuwe bedrijfspanden en voor de nieuwbouw van woningen, maar dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Bij bestaande gebouwen ligt het lastiger, omdat het hier gaat om wat nu al het eigendom is van mensen. Om daar in te grijpen "moet er een voldoende zwaarwegend belang zijn", schrijft Jetten. Het kabinet is in ieder geval van plan enkele regelingen aan te passen en komt hier later met meer informatie over.

Het kabinet heeft ook samen met lokale overheden afgesproken om in 2030 80 procent van alle geschikte overheidsgebouwen te gebruiken voor zonnepanelen.

Verder heeft het kabinet besloten om de salderingsregeling in plaats van in 2023 pas per 2025 af te bouwen. Met deze regeling krijgt de eigenaar van zonnepanelen de overtollige energie uitbetaald door zijn of haar energieleverancier. Hierdoor is de terugverdientijd van zonnepanelen korter en blijft het aantrekkelijker om te investeren.