Maandag verschijnt het tweede deel van het klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC, over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur. In een bizarre parallelle werkelijkheid onderhandelden ook de Russische en Oekraïense delegaties de afgelopen dagen over de inhoud en werd in de nacht van zaterdag op zondag een akkoord bereikt.

Het rapport gaat over de gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur, en over mogelijkheden om ons daar (deels) aan aan te passen. Het is geschreven door 270 klimaatwetenschappers (met een veelvoud aan reviewers) en telt 26 hoofdstukken en ongeveer vierduizend pagina's.

Om dat boekwerk verteerbaar te maken, is een "samenvatting voor beleidsmakers" geschreven met enkele tientallen pagina's. Daarin staan de belangrijkste conclusies van het rapport.

Over die samenvatting hebben ook landen iets te zeggen. Er is bijna twee weken (online) onderhandeld over de formulering van vrijwel elke losse zin, tot met anderhalve dag vertraging eindelijk een akkoord werd bereikt.

'Oorlog maakt focus op klimaatrapport onmogelijk'

De Oekraïense delegatie was op dat punt al afgehaakt. De delegatieleden hebben het nog een tijd geprobeerd vol te houden, vertelt een betrokkene aan NU.nl, maar konden het emotioneel niet langer opbrengen om de focus te houden op punten en komma's in een klimaatrapport, terwijl in hun steden de inslagen van Russische raketten te horen waren.

Op NU.nl lees je maandag desondanks de belangrijkste inhoud van het nieuwe klimaatrapport, en ook wat de oorlog in Oekraïne betekent voor de internationale samenwerking in de strijd tegen klimaatverandering.

Opwarming, gevolgen én aanpak: klimaatprobleem in drie delen

Het rapport is het tweede deel van een drieluik dat het IPCC om de acht à negen jaar publiceert. Het geheel is een grote samenvatting van alle wetenschappelijke kennis.

In augustus 2021 verscheen het eerste deel, over de 'fysische basis' van klimaatwetenschap (bijvoorbeeld het opwarmende effect van broeikasgassen en het smelten van ijskappen). In maart volgt het derde en laatste deel, over manieren om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De IPCC-rapporten dienen als inhoudelijke basis voor de VN-klimaatonderhandelingen. De laatste keer dat een volledig IPCC-rapport verscheen, was in 2013.