Extreem weer, zoals hittegolven en overstromingen, leidde in de afgelopen veertig jaar tot het overlijden van 142.000 Europeanen, meldt het Europese milieuagentschap EEA donderdag in een nieuw rapport. Dit extreme weer kostte Europa in de afgelopen vier decennia bijna 510 miljard euro.

Het aantal weer- en klimaatrampen nam in de afgelopen vijftig jaar toe. De meesten sterfgevallen werden veroorzaakt door hittegolven.

Tijdens de hittegolf in de zomer van 2003 kwamen zo'n 80.000 inwoners van Europa om het leven. Sindsdien veroorzaakten vergelijkbare hittegolven "significant minder slachtoffers", doordat veel landen zich volgens het rapport beter hebben voorbereid. Zo werd er in meer gebouwen airconditioning geïnstalleerd.

3 procent van de extreme weergebeurtenissen was verantwoordelijk voor zo'n 60 procent van alle financiële schade. Duitsland werd met 42.000 doden en 107 miljard euro aan schade het zwaarst getroffen, gevolgd door Frankrijk (26.700 doden en 99 miljard euro) en Italië (21.600 doden en 90 miljard euro).

Slechts 23 procent van alle materiële schade was verzekerd, al zijn er grote verschillen tussen landen. Roemenië en Litouwen waren het minst verzekerd tegen schade (1 procent), terwijl in Nederland (55 procent) en Denemarken (56 procent) juist veel materiële schade verzekerd was.

Klimaatverandering niet enige oorzaak

Klimaatverandering is niet de enige oorzaak van de economische verliezen en dodelijke slachtoffers. Een aantal landen, vooral buiten Europa, zijn kwetsbaarder voor deze weerrampen, als gevolg van bijvoorbeeld armoede. Door geldgebrek kunnen deze landen de benodigde maatregelen, zoals het ophogen van dijken en het inbouwen van airconditioning, niet betalen. Dat beïnvloedt de mate van economisch verlies en het aantal slachtoffers.

Extreme weerrampen zijn ook niet altijd het gevolg van klimaatveranderingen. Deze komen soms ook voor door natuurlijk beloop, benadrukken de onderzoekers.

Het EEA nam natuurrampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen niet op in het rapport, omdat deze niet meteorologisch van aard zijn.