Een coalitie van netbeheerders, elektriciteitsbedrijven, werkgevers en lokale overheden richt een 'actieteam' op om de overbelasting van het Nederlandse stroomnet aan te pakken. De groep wil dat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) 200 miljoen euro per jaar uittrekt voor het oplossen van het probleem.

Bij het Actieteam Netcapaciteit zijn onder meer werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg aangesloten. Zij voegen zich bij vertegenwoordigers van de netbeheerders en de energiesector, die al langer waarschuwen voor de problemen op het elektriciteitsnet.

Met name door de grote groei van het aantal zonneparken is het stroomnet op veel plekken in Nederland vol. In de komende vier jaar komt in "het merendeel van Nederland" een "abrupte stop" op nieuwe zonne- en windprojecten, waarschuwt de groep.

In sommige delen van het land is er ook geen ruimte meer voor nieuwe grootverbruikers van stroom, waardoor het lang kan duren voordat nieuwe kantoren, fabrieken of winkels een aansluiting kunnen krijgen en hun deuren kunnen openen.

Daarover komen bij VNO-NCW en MKB Nederland veel vragen en klachten van bedrijven binnen, zegt beleidssecretaris Frits de Groot. "Het begint steeds nijpender te worden voor ons vestigingsklimaat en de energietransitie als er geen bedrijven meer aangesloten kunnen worden."

200 miljoen voor slimme energieopslag

Het actieteam wil zelf oplossingen aandragen, maar vraagt het kabinet ook om maatregelen. Zo wil de groep dat minister Jetten vergunningstrajecten verkort, zodat werk aan het stroomnet sneller kan plaatsvinden. Ook moet er veel meer technisch personeel komen, bijvoorbeeld door extra financiering voor technische opleidingen of een afstudeerbonus in het technisch beroepsonderwijs.

De 200 miljoen euro per jaar die de groep van Jetten vraagt, is bedoeld voor "slimme, innovatieve en kosteneffectieve oplossingen" die de druk op het net verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grootschalige opslag van zonne-energie in batterijen. Die kunnen ervoor zorgen dat er 's middags minder elektriciteit het net op hoeft, waardoor de maximumcapaciteit minder snel wordt bereikt.

Maar voor de aanschaf van batterijen is wel steun nodig, zegt beleidssecretaris De Groot. "Een zonnedak is al een flinke investering. Als je er dan ook nog zo'n dure batterij bij moet kopen, lopen de kosten te ver op."

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staan plannen voor een klimaatfonds van 35 miljard euro voor de komende tien jaar. Hoewel nog niet is besloten hoe dat geld precies zal worden uitgegeven, moet een deel worden gebruikt voor het aanleggen van energie-infrastructuur.

De plannen van het actieteam worden volgende week voorgelegd aan de Tweede Kamer, tijdens een hoorzitting over de capaciteitsproblemen op het stroomnet.