De Europese Unie moet de komende dertig jaar 500 miljard euro investeren in een nieuwe generatie kerncentrales, zegt EU-commissaris Thierry Breton voor Interne Markt en Industrie in een interview met Le Journal du Dimanche. Volgens hem hebben alleen al de bestaande kerncentrales de komende jaren 50 miljard euro aan investeringen nodig.

Volgens Breton is het omstreden EU-plan om kernenergie en aardgas als groene energiebronnen te bestempelen een essentiële stap om financiering hiervoor aan te trekken. De EU raadpleegt lidstaten over de vraag of deze stroombronnen ook echt als duurzaam gezien kunnen worden. Frankrijk heeft hierin het voortouw genomen. Maar Oostenrijk en Duitsland, dat bezig is alle eigen kerncentrales te sluiten, zien niets in het plan.

Het idee is om investeringen in gas- en kerncentrales ook een groen label te geven als die maar een hele beperkte CO2-uitstoot hebben en een meer vervuilende centrale vervangen. De nieuwe centrale kan dan worden beschouwd als een soort tussenfase die weliswaar niet volledig duurzaam is, maar toch een bijdrage levert aan de overgang naar schonere energie.

Op dit moment wordt in de EU 26 procent van de energie via kerncentrales opgewekt. EU-commissaris Breton schat in dat dit aandeel in 2050 is teruggebracht tot pakweg 15 procent.