België en Frankrijk stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Daarmee sluit een steeds grotere groep landen aan bij een Brits voorstel dat op de klimaattop in Glasgow werd gepresenteerd. Nederland is ook aan boord, net als Canada, de VS en de meeste andere grote investeerders in Europa.

De klimaattop in Glasgow zit officieel in de laatste dag - en getouwtrek over allerlei details duurt nog voort.

Maar nu al is duidelijk wat het meest opmerkelijke resultaat is: politieke erkenning dat wereldwijde investeringen in fossiele brandstoffen zullen moeten stoppen, als de wereld de Parijsdoelen wil halen. Die boodschap kwam voorafgaand aan de klimaattop onder andere van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Het is ook de verwachting dat fossiele brandstoffen voor het eerst bij naam genoemd zullen worden in de gemeenschappelijke slotverklaring, aan het einde van de klimaattop. Dat stuitte 30 jaar lang op politiek verzet van landen die kolen, olie en gas exporteren.

Officieel zou vrijdag akkoord moeten worden bereikt over deze slotverklaring, maar ervaring leert dat onderhandelingen over allerlei details nog wel eens nachtwerk worden, of zelfs meerdere dagen uitlopen.

Nederland bleek dominosteen voor andere landen

Het initiatief om overheidssteun voor mondiale fossiele energieprojecten te stoppen werd tijdens de eerste week van de klimaattop gelanceerd. Nederland wilde aanvankelijk niet meedoen, maar besloot daar afgelopen maandag alsnog toe - onder meer vanwege druk uit de Tweede Kamer.

Die stap is mogelijk invloedrijk geweest om ook andere belangrijke Europese landen nog over te halen, waaronder ook Duitsland en Spanje.

"Dat Nederland besloot te stoppen met buitenlandse fossiele investeringen werd op de klimaattop erg goed ontvangen", zegt de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme tegen NU.nl. "We hebben dat momentum benut om Duitsland, Spanje, Frankrijk en België te vragen zich ook aan te sluiten. De keuze van één land kan een grotere beweging in gang zetten."

Experts vertellen tegen NU.nl te verwachten dat deze bal verder blijft doorrollen. Ook banken, pensioenfondsen en Aziatische investeerders zullen zich naar verwachting nu sneller terugtrekken uit fossiele energieprojecten - door een combinatie van morele en financiële argumenten, en inmiddels ook oplopende diplomatieke druk.

De grote kentering kwam door steun van de VS en Canada, die op de klimaattop achter het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Investeringsbank gingen staan.

Hierdoor draaide het kabinet en stopt het tóch met fossiele investeringen
142
Hierdoor draaide het kabinet en stopt het tóch met fossiele investeringen