De klimaattop in Glasgow gaat vandaag officieel de laatste dag in, maar dat is alleen daadwerkelijk het geval als de planning wordt gehaald. Dat zou weleens moeilijk kunnen worden, want volgens betrokkenen wordt nog scherp onderhandeld over de eindverklaring, waar nu alle ogen op gericht zijn.

De Britse premier Boris Johnson hintte er eerder deze week al op dat verlenging mogelijk nodig zal zijn. Dat is bij eerdere klimaattoppen ook gebeurd.

Op de zogenoemde COP26 onderhandelen landen over het tegengaan van klimaatverandering. Steeds nadrukkelijker gaat het over het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015: de opwarming beperken tot 1,5 graad. De hoop van onder meer de EU is dat het pad dat hierheen leidt in Glasgow wordt gevonden.

Dat wil niet zeggen dat na deze top het probleem is opgelost. Landen zullen ook de komende jaren hun ambities moeten opschroeven om het doel te bereiken. Diverse wetenschappelijke rapporten laten zien dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen veel drastischer omlaag moet om onder de 1,5 graad te blijven.

Hotelkamers tot zondag gereserveerd

Voor sommigen levert uitstel praktische problemen met hotelkamers en vluchten op. Ervaren congresgangers hebben hun hotelkamers uit voorzorg al tot zondag vastgelegd.

Eventueel uitstel zou weleens positief kunnen uitpakken, zegt Dewi Zloch van Greenpeace in Glasgow. "Dan zal de druk op de landen nog meer toenemen. En dat is maar goed ook, want er moet nog een hoop gebeuren in Glasgow om tot een echt goede deal voor het klimaat te komen."

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat alle 197 landen die het VN-klimaatverdrag ondertekenden zich achter de slotverklaring scharen. Daar worden scherpe onderhandelingen over gevoerd. Het gaat daarbij niet alleen over de grote lijnen. Volgens direct betrokkenen wordt ook veel gediscussieerd over zaken als woordkeus, volgorde en lengte van alinea's.

De top draait niet alleen om het verminderen van de uitstoot. Ook klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden is een belangrijk punt. En de afspraken die in Parijs zijn gemaakt moeten nog altijd worden vertaald in een concrete set regels. Over dat zogeheten rulebook wordt al jaren gesteggeld.