Elk land moet meer doen om de klimaatdoelen voor het jaar 2030 in lijn te brengen met het akkoord van Parijs uit 2015. Die oproep staat in de eerste conceptversie van de overeenkomst die uiteindelijk moet worden gesloten op de klimaattop in Glasgow.

Het concept is opgesteld door het Verenigd Koninkrijk, het land dat de top voorzit. In het document worden landen gemaand om uiterlijk eind 2022 hun klimaatdoelen aan te scherpen. Om op het 'pad' naar een maximale opwarming van 1,5 graad te blijven, moet de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 al 45 procent lager liggen dan in 2010.

Opvallend is dat in de ontwerpverklaring ook een oproep wordt gedaan om het gebruik van steenkool en subsidies voor alle fossiele brandstoffen af te bouwen. Hoewel de transitie naar groene energie essentieel is om de opwarming van de aarde tegen te houden, werden fossiele brandstoffen op eerdere klimaattoppen niet expliciet genoemd. Ook in het klimaatakkoord van Parijs staat hier niets over, omdat dit in veel landen politiek gevoelig ligt.

Ruim twintig landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland, spraken langs de zijlijn van de klimaattop in Glasgow al af om te stoppen met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen. Dat is tot nu toe misschien wel de grootste doorbraak van de top, ook al hebben verschillende grote investeerders hun handtekening nog niet gezet.

Landen moeten 'alles uit de kast halen'

In het conceptakkoord wordt "verontrusting en bezorgdheid" geuit over de opwarming van de aarde, inmiddels met 1,1 graad. De impact van klimaatverandering "wordt in iedere regio gevoeld" en het resterende 'koolstofbudget' van de wereld "wordt razendsnel verbruikt", staat in de tekst.

De Britse premier Boris Johnson keert woensdag terug naar Glasgow om de onderhandelingen tussen bijna tweehonderd landen voort te zetten. De onderhandelaars moeten "alles uit de kast halen" om het doel van 1,5 graad binnen bereik te houden, zegt hij.

De klimaattop in Glasgow duurt nog tot het eind van de week. Een definitieve eindtekst zal vermoedelijk komend weekend verschijnen.