De gemeente Eindhoven dreigt met een gedeeltelijke sluiting van de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) als de fabriek de uitstoot van benzeen niet verlaagt. Die uitstoot overschrijdt de maximumnorm.

Om ACE tot vermindering van de emissie te bewegen, legt de gemeente een dwangsom op: 10.000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 40.000 euro. Na het bereiken van dat maximum wordt overgegaan tot sluiting van dat deel van het productieproces waar de maximumnorm voor de uitstoot van benzeen wordt overschreden.

De gemeente Eindhoven wijst erop dat benzeen een zeer gevaarlijke stof is. De gemeente ziet niets in het steeds maar verhogen van de dwangsom en zegt dat op een gegeven moment een gedeeltelijke sluiting noodzakelijk is. Eindhoven is niet de eerste gemeente die een asfaltcentrale een last onder dwangsom oplegt: recent deden Bergen op Zoom en Nijmegen dat ook al.

Bewoners van de nabijgelegen wijk 't Ven zijn al maanden ongerust over de uitstoot van de kankerverwekkende stof door het bedrijf. Uit het dinsdag gepresenteerde onderzoek blijkt echter dat het benzeen flink is verdund voordat het de wijk bereikt en de uitstoot zodoende onder de norm blijft. Het risico voor de bewoners noemt de gemeente daarom verwaarloosbaar. De resultaten van het onderzoek worden woensdag tijdens een informatieavond in de wijk gepresenteerd.

De normen voor de uitstoot van benzeen zijn in 2019 aangescherpt. Op 9 september riep demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) gemeenten op hun toezichthoudende taak uit te voeren.