Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezondheid waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zegt gezondheidsorganisatie WHO in een rapport. Extreme weersomstandigheden maken volgens de gezondheidsorganisatie duizenden slachtoffers en verzwakken de gezondheidszorg waar die het hardst nodig is.

De nieuwe bevindingen komen in de aanloop naar de internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties over enkele weken in Glasgow. Het rapport stelt dat negen van de tien mensen overmatig vervuilde lucht inademen. De verbranding van fossiele brandstoffen zou jaarlijks zo'n zeven miljoen voortijdige sterfgevallen veroorzaken.

De WHO komt ook met aanbevelingen voor het aanpakken van klimaatverandering. Die omvatten onder meer een verbod op verkoop van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen tegen 2030. De alternatieven, zoals elektrische voertuigen, leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van mensen, aldus de WHO.

De organisatie dringt er bij regeringen ook op aan om binnenlandse en buitenlandse steun voor fossiele brandstoffen stop te zetten door subsidies tegen 2025 te beëindigen en gebruik van steenkool tegen 2030 te schrappen.

"Het verbranden van fossiele brandstoffen is dodelijk voor ons. Klimaatopwarming is de grootste bedreiging voor de gezondheid", aldus de WHO. De organisatie wil een betere levenskwaliteit in steden, meer voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en een duurzame landbouw.

'Armere landen vaak het hardst getroffen'

Volgens de WHO zijn de landen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering vaak de armere landen, die het minst verantwoordelijk zouden zijn voor de crisis. "We roepen de wereldleiders daarom op actie te ondernemen om zo de dreigende gezondheidscatastrofe af te wenden."

Meer dan tweehonderd medische vakbladen riepen wereldleiders in september op met spoed actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. De gezondheid van mensen heeft te lijden onder de oplopende temperaturen en de vernietiging van de natuur, klonk het in een gezamenlijk commentaar.