Gemeenten moeten stoppen met het bouwen van woningen in de uiterwaarden van rivieren, omdat dit niet klimaatbestendig is, zeggen experts tegen KRO-NCRV's Pointer. Volgens de experts moet er landelijk beleid komen om te zorgen dat bij de bouw van nieuwe huizen ook naar de lange termijn gekeken wordt.

Klimaathoogleraar Pier Vellinga zegt het "absurd" te vinden dat er nog steeds in de uiterwaarden gebouwd wordt. Nadat in 1995 een kwart miljoen Nederlanders geëvacueerd moesten worden door overstromingen, werd namelijk afgesproken dat er niet meer buitendijks gebouw zou worden, aldus Vellinga.

Desondanks steeg het aantal nieuwbouwwoningen in het rivierbed van de Rijn en de Maas. Waar in 2000 nog 60.000 woningen in dit gebied stonden, steeg dit in 2019 naar ruim 80.000. Gemeenten blijven hier huizen bouwen vanwege de grote vraag naar woningen.

Tegelijkertijd krijgen de rivieren steeds meer regen- en smeltwater te verwerken. Daarom moet er meer ruimte komen voor de rivieren, zodat deze bijvoorbeeld veilig buiten hun oevers kunnen treden.

Op een aantal plekken hebben de rivieren al meer ruimte gekregen, terwijl op andere locaties juist woningen worden gebouwd in de rivierbeddingen. "Dat maakt het aantal opties om met het stijgende water om te gaan in de toekomst kleiner", zegt Marjolijn Haasnoot, onderzoeker bij Deltares, tegen het onderzoeksplatform.

'Pas klimaatbestendig bouwen ook toe op lange termijn'

De projectontwikkelaars, provincies en overheden houden bij de bouw van woningen onvoldoende rekening met de langetermijngevolgen van zeespiegelstijging, stelt Alex Hekman van ingenieursadviesbureau Sweco.

Van de bijna één miljoen woningen die de komende tien jaar bijgebouwd moeten worden, is twee derde in laaggelegen gebieden gepland. Deze woningen komen in de Randstad en liggen daarmee op of onder zeeniveau, en dus in 'overstroombaar' gebied.

De Deltacommissaris riep eerder al op met klimaatbestendige maatregelen te komen. "We moeten zorgen dat deze keuzes en maatregelen klimaatbestendig zijn zodat we in onze laaggelegen delta een goede toekomst hebben en Nederland aantrekkelijk blijft voor zijn bewoners en voor bedrijven", aldus de Deltacommissaris.

Haasnoot sluit zich daarbij aan. "We hebben zo veel kennis van hoe en waar je klimaatbestendig kunt bouwen. Dat moeten we ook toepassen bij het bouwen voor de lange termijn."

Om dat te kunnen doen is landelijk beleid nodig, stellen de experts. "Bouwen op die ene locatie is niet het probleem", zegt Hekman. "Maar als we dit op al die locaties doen, dan kan het water nergens meer heen. Daarom moeten we hier op nationaal niveau keuzes in maken."