Meer dan tweehonderd medische vakbladen hebben wereldleiders opgeroepen met spoed actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. De gezondheid van mensen heeft te lijden onder de oplopende temperaturen en de vernietiging van de natuur, klinkt het in het gezamenlijk commentaar.

De redacties komen met hun noodkreet in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow in november en andere belangrijke internationale bijeenkomsten. Als het niet lukt de opwarming van de aarde tot 1,5 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te beperken, leidt dat volgens de bladen tot "catastrofale" gezondheidsschade.

De auteurs erkennen dat de wereld nu vooral bezig is met de strijd tegen het coronavirus, maar benadrukken dat de aanpak van klimaatproblemen niet kan wachten. Er kan niet pas na de pandemie werk worden gemaakt van het snel terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, vinden ze.

Het door hoofdredacteuren geschreven commentaar staat in bladen als The Lancet, Revista de Saúde Pública en International Nursing Review. Er wordt gewaarschuwd dat de opwarming van de aarde nu al gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen.

Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde doet mee met de actie. "De omvang en de ernst van de gevolgen die klimaatopwarming kan hebben voor de publieke gezondheid" maken dat het tijdschrift de wereldwijde oproep "van harte ondersteunt".

Aantal hittegerelateerde sterfgevallen onder 65-plussers verdubbeld

"In de laatste twintig jaar is het aantal hittegerelateerde sterfgevallen onder 65-plussers met meer dan 50 procent toegenomen", schrijven de bladen verder. Ook tal van andere klachten komen vaker voor, zoals uitdroging, tropische ziektes, zwangerschapscomplicaties en allergieën.

De vakbladen merken met groeiende bezorgdheid op dat "machtige leden van de internationale gemeenschap" een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden als "onvermijdelijk of zelfs acceptabel" beginnen te zien. Ook zouden strategieën om de uitstoot terug te dringen soms niet realistisch genoeg zijn.

Volgens de bladen reageerden veel regeringen op de coronacrisis door de geldkraan op een ongekende manier open te draaien. "De milieucrisis vereist een vergelijkbare spoedreactie. Er zullen enorme investeringen nodig zijn die veel verder gaan dan wat momenteel wordt overwogen of geleverd in de wereld."