Een uitbreiding van de Europese CO2-heffing hoeft niet per se tot een hogere benzineprijs in Nederland te leiden, zo verwacht DNB-directeur Olaf Sleijpen. Daarnaast zal het plan om meer sectoren in Europa te laten betalen voor CO2-uitstoot, niet leiden tot een vlucht van bedrijven.

Hij benadrukt dat de invulling van de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie een politieke keuze is. Dan kan de Nederlandse overheid er ook voor kiezen zich meer te richten op sectoren die nu nog geen uitstootbelasting betalen, aldus Sleijpen.

Het gaat om het klimaatpakket dat in juli werd gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Onderdeel daarvan is dat het Europese emissiehandelssysteem wordt uitgebreid, zodat meer bedrijven hiermee te maken krijgen. Aanbieders van diesel en benzine aan de pomp zouden dan dus ook moeten gaan betalen voor CO2-rechten.

Maar de accijnzen op benzine zijn hier al relatief hoog. Nederland verschilt daarin van andere landen, aldus Sleijpen. De overheid kan ervoor kiezen de accijnzen wat te verlagen "om dubbeltelling te voorkomen". Dan zijn automobilisten straks niet veel meer kwijt.

'Nederlandse economie kan uitstoottax best hebben'

DNB heeft uitgezocht of de extra uitstoottax schadelijk kan zijn voor de Nederlandse economie. Straks zou nagenoeg de gehele industrie, energie- en transportsector te maken kunnen krijgen met een heffing van 50 euro per ton CO2-uitstoot.

Uit de analyse komt naar voren dat de gevolgen voor Nederland waarschijnlijk beperkt blijven. "De Nederlandse economie kan dit prima hebben en het zorgt voor een gelijker speelveld", zegt Sleijpen.

Door de extra heffingen wordt het in heel Europa duurder om te produceren. In Nederland lopen de productiekosten waarschijnlijk een fractie meer op dan het Europese gemiddelde, maar beduidend minder dan in Centraal- en Oost-Europa. Daar wordt nu nog veel met energie uit kolen gewerkt.

'Luchtvaart heeft nu nog gratis CO2-rechten'

Wel wijst de DNB'er erop dat de Nederlandse binnenvaart en luchtvaart nu in feite nog gratis CO2-rechten hebben. Die sectoren zullen het dus wel gaan voelen. "Er gaan bedrijven zijn die hier last van krijgen. Dat is zeker. Maar dat is in zekere zin ook de bedoeling."

Sleijpen stipt verder aan dat het klimaatpakket ook een voorstel voor CO2-heffing aan de Europese grens bevat. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven van buiten de EU opeens een groot concurrentievoordeel krijgen. Met name dat voorstel is erg belangrijk voor Nederland. Voor sommige sectoren kan er volgens Sleijpen nog aan tijdelijke compensatiemaatregelen worden gedacht. Daarbij is het wel belangrijk dat deze niet ten koste gaan van de prikkel tot verduurzaming.