Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, publiceert maandag voor het eerst sinds 2013 weer een klimaatrapport. Het rapport, dat om 10.00 uur verschijnt, zal een harde waarschuwing zijn over hoe snel het klimaat verandert en hoe schadelijk de gevolgen daarvan zijn.

Wetenschappers hebben voor het rapport duizenden internationale klimaatonderzoeken geanalyseerd die in de afgelopen acht jaar zijn verschenen. Op basis daarvan zijn vijf scenario's gemaakt die elk een andere toekomst laten zien, afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario's gebruiken om keuzes te maken.

Het rapport zal ook precies vermelden hoeveel extra broeikasgassen de atmosfeer aankan, voordat het streven van het klimaatakkoord van Parijs naar een opwarming van de aarde met niet meer dan 1,5 graad, niet meer haalbaar is. Een grotere opwarming kan catastrofale gevolgen hebben voor de mensheid, zo waarschuwen wetenschappers.

Regionaal in kaart gebracht

Voor het eerst zijn die gevolgen door het IPCC ook regionaal in kaart gebracht. Klimaatverandering manifesteert zich immers niet overal hetzelfde. Sommige gebieden worden warmer en droger, andere juist natter. Landen als Nederland zullen vooral met zeespiegelstijging te maken te krijgen. Gelijk met het rapport wordt een website gepresenteerd waarop mensen naar gegevens over hun specifieke regio kunnen zoeken.

Ook gaat het rapport dit keer in op extreem weer als hittegolven en zware stormen en op de gevolgen daarvan in de vorm van natuurbranden en overstromingen.

De economische en sociale gevolgen van extreem weer zijn volgens het IPCC relatief groter dan die van andere manifestaties van klimaatverandering. In het rapport wordt stilgestaan bij mogelijkheden om extreem weer te voorspellen en bij natuurlijke mechanismen die tot extreme weersomstandigheden kunnen leiden.

Het IPCC werd in 1988 opgericht door de VN en heeft sindsdien vijf klimaatrapporten uitgebracht. Het rapport van maandag is onderdeel van een omvangrijker rapport dat volgend jaar verschijnt. In het IPCC zitten vertegenwoordigers van 195 landen die experts en wetenschappers opdracht geven om analyses uit te voeren.

NU.nl doet maandag uitgebreid verslag van de inhoud van het rapport.

VN-panel presenteert langverwacht klimaatrapport
1
VN-panel presenteert langverwacht klimaatrapport