Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een "klimaatnoodgeval". De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de "overexploitatie van de aarde" tegen te gaan.

De wetenschappers hebben 31 "vitale tekenen" over de toestand van de aarde bestudeerd. Ze namen onder meer de hoeveelheid ontbossing, broeikasgassen, extreem weer en de dikte van permanent ijs onder de loep. Achttien tekenen zouden zich op negatieve recordhoogte of -laagte bevinden.

Ondanks een dip vanwege de coronapandemie bereikte het aandeel methaan en koolstofdioxide in de lucht in 2021 een recordhoogte, schrijven de wetenschappers. Het ijs rond Groenland en Antarctica is op zijn dunst en smelt 31 procent sneller dan in 2006.

Volgens de wetenschappers "stapelt het bewijs zich op dat meerdere kritische klimaatgrenzen bijna zijn bereikt of zelfs overschreden". Ze roepen overheden op tot actie over te gaan met klimaatbeleid en klimaatonderwijs.

Wetenschappers stellen klimaatbeleid op zes hoofdlijnen voor

Volgens de wetenschappers bestaan er zes hoofdlijnen van mogelijk klimaatbeleid. Dat zijn deze:

Zes hoofdlijnen:

  • Stoppen met fossiele brandstoffen
  • Het fors terugbrengen van de uitstoot van vervuilende stoffen
  • Ecosystemen moeten worden hersteld
  • De mens moet overgaan op een plantaardig dieet
  • Het aantal mensen op aarde zou niet meer mogen groeien
  • De wereld zou moeten afstappen van het streven naar economische schaalvergroting