Het Amazoneregenwoud stoot door ontbossing tegenwoordig meer CO2 uit dan het kan absorberen. Dat concludeert een internationaal team van wetenschappers in een onderzoek dat woensdag verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Met name gerichte bosbranden dragen eraan bij dat het regenwoud inmiddels meer dan een miljard ton aan CO2 per jaar uitstoot. De wetenschappers hebben nu echter voor het eerst aangetoond dat ook het regenwoud zelf meer CO2 uitstoot.

Brazilië brandt grote stukken van het regenwoud weg om landbouwgrond vrij te maken voor de productie van onder meer vlees en soja.

Door de langer aanhoudende en extremere periodes van droogte kan het regenwoud ook minder snel herstellen van eerdere droogtes. Mede daardoor kan het woud minder CO2 opnemen en minder zuurstof uitstoten.

De wetenschappers wijzen erop dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen belangrijker is dan ooit tevoren als belangrijke 'filtersystemen' als de Amazone niet meer goed werken.

Het Amazoneregenwoud staat bekend als de 'longen van de aarde'. Ongeveer een vijfde van de zuurstof ter wereld wordt geproduceerd door de bomen, struiken en planten in het regenwoud.