De Duitse regering krijgt van de hoogste rechtbank in het land tot 31 december 2022 de tijd om de Duitse klimaatwet uit 2019 aan te scherpen. De periode na 2030 is volgens de rechters onvoldoende uitgewerkt. Vooral jonge mensen zouden daar de dupe van zijn. Er is niet bekend welke sanctie staat op het niet halen van de door de rechters gestelde deadline.

Van de rechtbank moet Duitsland preciezer uitleggen hoe het de klimaatdoelstellingen gaat halen, terwijl het ook rekening houdt met de periode na 2030. De regering lijkt de rechterlijke uitspraak in de eerste reacties te verwelkomen.

In de Duitse klimaatwet is onder meer vastgelegd dat voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met zeker 55 procent moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Volgens de federale rechtbank in Karlsruhe schendt de wet niet de rechten van toekomstige generaties, maar is wel duidelijk dat deze niet voldoende voorziet in een verdere vermindering van de uitstoot ná 2030.

Volgens de rechtbank is de klimaatwet daarmee in strijd met artikel 20a van de Duitse grondwet. In dat artikel staat dat "de staat ook voor komende generaties de verantwoordelijkheid heeft het milieu en de dieren door middel van wetgeving en rechtspraak te beschermen".

Duitsland streeft ernaar in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om dit doel te behalen, moet de uitstoot van broeikasgassen na 2030 met "grote snelheid en urgentie" worden verminderd. De lasten moeten beter worden verspreid, omdat de huidige wet "de hoge last van emissiereductie onherroepelijk uitstelt tot na 2030".

Volgens de rechtbank zijn vooral jonge mensen nu de dupe van de wet

Door de tekortkomingen van de wet worden de vrijheden geschonden van de veelal jonge mensen die de zaak voor de rechtbank hebben gebracht, stelt de rechtbank. Dat zijn onder meer milieuorganisatie BUND en de klimaatbeweging Fridays for Future. Zij vinden dat de federale regering niet genoeg doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken.

De 22-jarige Sophie Backsen, een van de eisers, laat weten dolblij te zijn met het besluit van de rechtbank. Als dochter van een boerenfamilie op het Duitse Waddeneiland Pellworm vreest ze dat de stijgende zeespiegel het laaggelegen eiland opslokt en haar zonder erfenis achterlaat. "Effectieve klimaatbescherming moet nu worden geïmplementeerd en niet over tien jaar als het te laat is", zegt ze over het klimaatbeleid.

De uitspraak wordt gezien als een tegenslag voor bondskanselier Angela Merkel. Haar partij de CDU staat in de peilingen voor de verkiezingen in september achter op de Duitse milieupartij de Groenen.