De meeste grote partijen hebben hun klimaatplannen laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), maar de VVD besloot daar niet aan mee te doen. GroenLinks heeft het verkiezingsprogramma van de grootste partij alsnog laten doorrekenen en zegt dat de VVD beleid voorstelt waarmee de partij het eigen klimaatdoel niet zou halen.

De VVD zegt in het verkiezingsprogramma de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent onder het niveau van 1990 te willen hebben. Volgens doorrekening van het onafhankelijke onderzoeksbureau Kalavasta blijft de VVD steken op 41 procent.

Die score is ook lager dan die van alle partijen die wel meededen aan de PBL-doorrekening.

Het onderzoeksbureau heeft zich gebaseerd op het VVD-verkiezingsprogramma, doorrekening van andere elementen uit dat programma door het Centraal Planbureau (CPB) en de analyse van het PBL van zes partijen die wel meededen aan de officiële doorrekening.

Partijen willen verschillende doelen voor 2030

Ook uit de eerdere doorrekening van het PBL bleek dat lang niet alle partijen een pakket van maatregelen voorstellen dat volstaat om hun eigen klimaatdoel voor 2030 te halen.

De hoogte van die doelen verschilt ook per partij: D66 en GroenLinks stellen een relatief ambitieus klimaatdoel: zij willen 60 procent minder uitstoot dan in 1990 en zouden dat doel volgens het PBL ook halen op basis van doorrekening van hun specifieke beleidsvoorstellen.

Veel andere grote partijen stellen voor de uitstoot met 55 procent te verlagen. Alleen de PvdA zou dat iets lagere doel ook halen, stelt het PBL. Het CDA bleef in de PBL-doorrekening het verst achter, en zou in 2030 een 46 procent lagere uitstoot bereiken.

Nederlandse klimaatdoel is (nog) niet in lijn met Europese ambitie

Het is de verwachting dat het nieuwe kabinet het 2030-doel uit het klimaatakkoord zal aanscherpen, zodat Nederland in lijn komt met een eveneens hogere klimaatambitie van de Europese Unie.

De EU wil in 2030 55 procent minder broeikasgassen uitstoten, als route naar het einddoel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Ook de VVD was voorstander van dit Europese reductiedoel van 55 procent.