De CO2-emissiereducties in de Europese Unie sinds 1990 zijn vooral veroorzaakt door een afname van emissies van Europeanen met een lager of gemiddeld inkomen, stelt Oxfam Novib dinsdag in een analyse. De CO2-uitstoot van de rijkste 10 procent van de Europese burgers nam de afgelopen dertig jaar juist toe.

De analyse is gebaseerd op onderzoek van de ontwikkelingsorganisatie en Stockholm Environment Institute, naar de consumptie-emissies van verschillende inkomensgroepen in de EU tussen 1990 en 2015. Tijdens deze periode daalden de CO2-emissies voor consumptie in de EU met 12 procent.

Volgens de analyse was de rijkste 10 procent van de EU-burgers verantwoordelijk voor ruim een kwart (27 procent) van alle CO2-uitstoot in de EU. Dat is evenveel als de totale uitstoot van de armste helft van de EU-bevolking. 40 procent van de Europeanen met een gemiddeld inkomen was verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot en de rijkste 1 procent voor 7 procent.

De CO2-uitstoot van de armere helft van Europese burgers daalde met bijna een kwart (24 procent) en die van de burgers met een middeninkomen met 13 procent. De CO2-uitstoot van de rijkste 10 procent van de Europeanen steeg juist met 3 procent en de uitstoot van de rijkste 1 procent zelfs met 5 procent.

Ook grote ongelijkheid binnen en tussen lidstaten

De analyse laat ook een grote ongelijkheid binnen en tussen EU-lidstaten zien. De meest welvarende 10 procent van de mensen in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje (bijna 26 miljoen mensen) is samen verantwoordelijk voor dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot als de totale bevolking van zestien EU-lidstaten (bijna 85 miljoen mensen).

Oxfam schrijft dat de nieuwe EU-klimaatdoelstelling voor over tien jaar onhaalbaar is, als er geen einde komt aan de ongelijkheid. "Om zeker te stellen dat de wereld niet meer dan 1,5 graden (de maximaal houdbare stijging) opwarmt, moet de CO2-voetafdruk van de rijkste 10 procent van de Europeanen in 2030 tien keer kleiner zijn dan nu. Die van de rijkste 1 procent moet zelfs dertig keer minder worden dan nu", aldus de ontwikkelingsorganisatie.

Deze doelstelling wordt later deze week door EU-leiders besproken tijdens de milieutop.