Het aantal klimaatgerelateerde natuurrampen op de wereld neemt toe. Op dit moment zijn vier op de vijf natuurrampen gerelateerd aan klimaatverandering. Dat is een stijging van 35 procent in vergelijking met de jaren negentig. In 2020 staat de teller tot nu toe op 132.

Dat concludeert het Rode Kruis in het World Disasters Report 2020. Wereldwijd zijn in de afgelopen tien jaar in totaal 1,7 miljard mensen getroffen door een klimaatgerelateerde natuurramp.

De gevolgen van klimaatveranderingen, en dus ook het aantal rampen, zullen verder toenemen als er geen actie wordt ondernomen, waarschuwt het Rode Kruis. Zo worden in de toekomst meer zware orkanen van categorie 4 en 5 verwacht.

Ook zullen zich meer extreme hittegolven en overstromingen als gevolg van hevige regenval voordoen. "Het is geen optie om alleen te helpen wanneer het natuurgeweld al heeft toegeslagen", waarschuwt de internationale hulporganisatie.

De kwetsbaarste mensen zijn het minst beschermd

Het Rode Kruis constateert verder dat de kwetsbaarste mensen in de wereld niet goed genoeg beschermd zijn tegen door klimaatverandering veroorzaakte natuurrampen. De getroffen landen ontvangen namelijk slechts een fractie van het geld dat beschikbaar is om zich te wapenen tegen natuurrampen.

Als arme landen meer zouden kunnen investeren in waarschuwingssystemen, zou dit veel slachtoffers en leed schelen, aldus het Rode Kruis.

Deze maand vielen honderden doden door orkanen in Centraal-Amerika en tyfoons op de Filipijnen. De hulporganisatie opende afgelopen vrijdag een speciaal gironummer en wil met de opbrengst noodhulp verlenen en investeren in preventieve maatregelen. Daarvoor is 70 miljoen euro nodig.

Enorme golven slaan stuk op Colombiaanse eiland
92
Enorme golven slaan stuk op Colombiaanse eiland