Wereldwijd hebben regeringen inmiddels een bedrag van meer dan 12.000 miljard dollar (10.000 miljard euro) gereserveerd voor economisch herstel na de coronacrisis. Als vijf jaar lang elk jaar 10 procent van dat geld in duurzame energie en ander klimaatbeleid wordt gestoken, wordt daarmee volgens onderzoekers een andere mondiale crisis grotendeels voorkomen.

Onderzoekers van onder andere het Imperial College London en het Duitse onderzoeksinstituut Climate Analytics komen tot deze conclusie in een onlangs in Science gepubliceerd onderzoek.

Zij berekenden dat de economische herstelpakketten voor de coronacrisis nu al drie keer zo groot zijn als de totale overheidsinvesteringen na de mondiale recessie van 2009 - en bij elkaar maar liefst 15 procent van het bruto mondiaal product.

Toen leidden investeringskeuzes van landen juist tot een snellere stijging van de CO2-uitstoot, omdat de staatssteun vooral naar vervuilende oude sectoren ging. Dat viel toen economisch te verklaren, omdat duurzame energie tien jaar geleden nog duurder was dan fossiele energie, zeiden onderzoekers van het gerenommeerde ETH Zürich onlangs.

Klimaatbeleid kan economie en werkgelegenheid stimuleren

Doordat de zonne-energie, windenergie en batterijtechnologie inmiddels veel goedkoper zijn geworden, is het inmiddels andersom. Duurzame investeringen kunnen economisch de sterkste impuls geven en daarnaast relatief veel werkgelegenheid creëren.

"Dit gaat dus niet om het wegleiden van geld voor het herstel na de coronacrisis, maar het creëren van een win-winsituatie van economisch herstel dat tegelijkertijd bijdraagt aan de pogingen om klimaatverandering te stoppen", zegt Martina Andrijevic van Climate Analytics en de Berlijnse Humboldt-Universität en tevens hoofdauteur van de nieuwe studie in Science.

"Als slechts een fractie van het gereserveerde geld wordt geïnvesteerd in klimaatvriendelijke herstelplannen, kan de wereld daarmee rond 2050 een netto CO2-neutrale energievoorziening realiseren."

Huidige trend leidt nog tot (ruim) 3 graden opwarming

Onder die voorwaarde kan de wereldwijde opwarming nog beperkt worden tot 1,5 graden, de hoogste ambitie van het in 2015 gesloten klimaatakkoord van Parijs. Onder andere de Europese Unie, Zuid-Korea en de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden willen ernaar streven de CO2-uitstoot in 2050 naar netto nul te krijgen en China niet lang daarna ook.

Toch is er dan dringend een beleidsomslag nodig. De huidige emissietrend leidt op termijn tot ten minste 3 graden opwarming. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de helft daarvan kan worden voorkomen door in het komende jaren gericht te investeren.

Het is echter ook nu mogelijk dat het geld vooral de andere kant op gaat, wat juist kan leiden tot extra klimaatverandering. Afgelopen zomer bleek uit een analyse dat de G20 van plan is om ongeveer tien keer zo veel coronasteun te steken in fossiele brandstoffen als in duurzame energie.