Een van de belangrijkste proefprojecten in Nederland om huizen gasvrij te maken is voor onbepaalde tijd uitgesteld, schrijft NRC vrijdag. De gemeente Purmerend, waar het project plaatsvond, denkt niet dat het haalbaar is om het project in 2022 af te ronden.

Reden voor het uitstel is "een waslijst aan issues", zegt projectleider Jaspert Verplanke van de gemeente. "We zijn keihard tegen een muur opgelopen."

De verduurzaming van de wijk is duurder uitgevallen dan vooraf gedacht. Ook blijkt het lastig om corporatiewoningen van gas af te koppelen en de gelijktijdige aanleg van een warmtenet met de vervanging van de riolering verloopt moeizaam, omdat de werkzaamheden niet op dezelfde snelheid worden uitgevoerd, schrijft NRC.

In de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid zouden als onderdeel van het Programma Aardgasloze Wijken (PAW) de komende twee jaar 1.276 gebouwen van het gas afgekoppeld worden en daarna op een warmtenet worden aangesloten. Bewoners hebben in juli en september echter een brief ontvangen met daarin het bericht dat de tweede fase is uitgesteld. Oorspronkelijk zou die fase na de zomer moeten zijn begonnen.

'1,5 miljoen woningen moeten in 2030 verduurzaamd zijn'

Met het PAW wil de regering de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie nakomen. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen in Nederland verduurzaamd zijn.

In Purmerend zijn sinds 2018 daadwerkelijk huizen van het gas ontkoppeld, waardoor het een van de belangrijkste proefprojecten werd.

De gemeente Purmerend heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken verzocht om een gesprek. Ook wordt de kwestie naar verwachting half november besproken in de gemeenteraad.