De Europese Commissie stelt woensdag een renovatiegolf voor als eerste grote stap in de begin dit jaar gesloten Green Deal. Naast een forse energiebesparing zou het versneld energiezuinig maken van gebouwen in de komende tien jaar 160.000 extra banen in de bouwsector moeten creëren. Voor de benodigde investering kunnen lidstaten gebruikmaken van het Europees herstelfonds.

Volgens het plan van de Europese Commissie kan het tempo van de renovatie in Europa ruim verdubbeld worden. De Commissie denkt dat de lidstaten in tien jaar tijd 35 miljoen gebouwen energiezuinig kunnen maken.

Dat hier klimaatwinst te behalen valt, blijkt ook uit de statistieken. Gebouwen verbruiken in de Europese Unie 40 procent van alle energie en dat veroorzaakt 36 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Er is bovendien een hoop ruimte voor verbetering: naar schatting drie kwart van de gebouwen in de EU is niet energiezuinig.

Lagere woonlasten en klimaatbelasting voor miljoenen Europeanen

Van die gebouwen zal naar verwachting zo'n 80 procent ook in 2050 nog in gebruik zijn, het jaar waarin de EU klimaatneutraal wil zijn. Het is daarmee niet alleen een noodzakelijke post om aan te pakken, maar ook laaghangend fruit: de kosten van een verbeterde isolatie betalen zich deels terug in lagere energielasten, meer comfort en werkgelegenheid.

De Europese Commissie ziet dan ook sociale voordelen in het plan. Naar schatting 34 miljoen Europeanen kunnen het zich nu niet veroorloven om hun huis adequaat te verwarmen. Daarvoor wordt de term 'energiearmoede' gebruikt. Het plan zou ook dit fenomeen moeten aanpakken.

"We willen dat alle inwoners van de EU een woning hebben die ze kunnen verlichten, verwarmen of koelen op een manier die betaalbaar is en het klimaat niet schaadt", zegt vicevoorzitter van de Green Deal Frans Timmermans.

Per volgend jaar 227,5 miljard euro beschikbaar voor lidstaten

De woensdag gepresenteerde renovatiegolf is een strategie van de Europese Commissie. In een later stadium zullen op basis van deze strategie waarschijnlijk richtlijnen voor energie-efficiëntie worden herzien. De Europese Commissie doet hiervoor dan een voorstel, waar achtereenvolgens de Raad en het Europees Parlement mee moeten instemmen.

Desondanks roept de Europese Commissie landen op nu al werk te maken van het energiezuinig maken van gebouwen en raadt aan om voor de financiering gebruik te maken van het Europees herstelfonds.

Volgend jaar wordt 750 miljard euro uit het fonds beschikbaar gesteld. Van dat geld is 37 procent bedoeld voor maatregelen die bijdragen aan vergroening.

Green Deal brengt Europa op koers voor klimaatakkoord van Parijs

In januari dit jaar werd het Europees Parlement het eens over de Green Deal. Daarmee sprak de Europese Unie de ambitie uit volledig klimaatneutraal te willen worden, een doel dat in 2050 werkelijkheid moet zijn.

Om geen tijd te verspillen, wil de EU in de komende tien jaar de CO2-uitstoot al met 50 tot 55 procent terugdringen. Die CO2-reductie komt overeen met de ambitie uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming op aarde onder de 1,5 graden te houden.

Onlangs kwamen ook China en Zuid-Korea met ambitieuzere nieuwe klimaatdoelen. In de VS heeft presidentskandidaat Joe Biden laten weten dezelfde klimaatdoelen te willen stellen als Europa als hij de aanstaande presidentsverkiezingen wint.