Ruim zestig wereldleiders hebben voorafgaand aan een belangrijke VN-top deze week gezamenlijk beloofd het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. Onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beloven de natuur en het klimaat centraal te stellen in de herstelplannen voor na de coronapandemie.

De 64 wereldleiders, onder wie premier Mark Rutte, Emmanuel Macron (Frankrijk), Angela Merkel (Duitsland), Justin Trudeau (Canada), Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland) en Boris Johnson (VK) beloven onder meer vervuiling tegen te gaan, duurzame economische oplossingen te omarmen en het dumpen van plastic afval in oceanen te stoppen.

Om het evenwicht met de natuur te herstellen, hebben de verschillende regeringen samen met de Europese Unie een tienpuntenplan opgesteld. Daarin doen zij toezeggingen om de ontbossing te verminderen, niet-duurzame visserij te stoppen, milieuschadelijke subsidies af te schaffen en dit decennium nog een begin te maken met de overgang naar een duurzame voedselproductie en circulaire economie.

De wereldleiders noemen de belofte een "keerpunt" waar toekomstige generaties over mogen oordelen.

Woensdag begint in New York een grote virtuele VN-top over biodiversiteit. Tijdens de top zullen 116 staatshoofden en regeringsleiders spreektijd krijgen.