Als de hele wereldbevolking overstapt op een dieet met uitsluitend plantaardige eiwitbronnen, is er minder landbouwgrond nodig en kunnen bossen en andere ecosystemen herstellen. Dat is goed voor biodiversiteit, en ook voor het klimaat. Maar hoe goed eigenlijk?

Momenteel groeit wereldwijd de vraag naar landbouwgrond. Dat leidt tot ontbossing, waarbij CO2 vrijkomt. In totaal gaat het om 10 tot 15 procent van de jaarlijkse door mensen veroorzaakte uitstoot.

Die groeiende vraag komt deels door bevolkingsgroei, maar meer nog door een toename van welvaart - waardoor de consumptie per persoon omhoog gaat, en onder andere de vraag naar vlees groeit.

Voor de productie van een kilo vlees is veel meer land nodig dan voor een kilo aardappelen of rijst. Veel akkerland produceert dan ook geen voedsel voor mensen meer, maar veevoer. De maïs, suikerbieten en soja gaan naar varkens, koeien en kippen en die eten wij vervolgens op.

Veganistisch dieet is beste kans om ontbossing te stoppen

Als we wereldwijd de ontbossing willen stoppen, zullen we dus een antwoord moeten vinden op die groeiende vraag naar landbouwgrond. Dat antwoord bestaat wel, zeggen Amerikaanse onderzoekers: we moeten 'gewoon' allemaal veganistisch gaan eten. De dierlijke eiwitten in ons dieet zouden dan plaatsmaken voor uitsluitend plantaardige eiwitten, uit bijvoorbeeld linzen, bonen en noten.

Dat de puzzel dan wel past, blijkt uit de grote cijfers: in totaal is wereldwijd 83 procent van de landbouwgrond in gebruik voor veeteelt. Alle plantaardige producten die wij momenteel eten, worden verbouwd op slechts 17 procent van het boerenland.

Als de mensheid volledig overstapt op een veganistisch dieet, zou volgens de Amerikanen niet alleen de huidige ontbossing kunnen stoppen, maar zelfs grootschalig land beschikbaar komen voor bosherstel.

Een nieuw bosgebied zo groot als Rusland

Van dit 'extra' land zou een oppervlak ter grootte van Rusland van nature geschikt zijn om weer bebost te raken, zo schrijven ze in hun publicatie in Nature Sustainability.

Door het kiemen van zaden uit de omgeving, zouden deze gebieden in korte tijd weer begroeid raken en rond 2050 332 tot 547 miljard ton CO2 kunnen vastleggen. Dat is eenzelfde hoeveelheid CO2 als we in het huidige tempo in negen tot zestien jaar uitstoten met het gebruik van kolen, olie en gas.

De onderzoekers erkennen dat deze aanpak op culturele problemen zou stuiten. Ze pleiten er daarom voor vooral te kijken naar landbouwgrond die een relatief lage opbrengst heeft, en een goed potentieel om bossen te laten herstellen.

"Hoewel het potentieel voor het herstel van ecosystemen groot is, is veeteelt in veel gebieden in de wereld cultureel en economisch belangrijk. Onze bevindingen kunnen helpen om plekken aan te wijzen waar het stoppen van de huidige ontbossing de grootste klimaatwinst oplevert", zegt coauteur Nathan Mueller van Colorado State University.

De studie illustreert dat een plantaardig dieet een antwoord is op de groeiende vraag naar landbouwgrond en de achteruitgang van biodiversiteit. Maar ten aanzien van het klimaat laat het eigenlijk nog iets anders zien: het is belangrijker om te stoppen met fossiele brandstoffen, dan om te stoppen met vlees.