Na de lockdown in het voorjaar draaien in China de cementfabrieken en kolencentrales inmiddels weer op vol vermogen. Als gevolg schiet de CO2-uitstoot omhoog. Die is nu zelfs 4 tot 5 procent hoger dan in dezelfde tijd vorig jaar, blijkt uit Chinese overheidsstatistieken.

Enkele weken na de uitbraak van COVID-19 in de stad Wuhan, was China het eerste land dat drastische beperkingsmaatregelen oplegde om verdere verspreiding tegen te gaan. Mensen moesten in hun huizen blijven en naast scholen en winkels sloten ook veel fabrieken.

Het effect op de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtvervuiling was sterk. In de zes weken van begin februari tot half maart zakte de CO2-uitstoot met ongeveer een kwart, een ongekende daling die ook gepaard ging met verbeterde luchtkwaliteit in zwaar vervuilde Chinese steden.

Steenkool en cement veroorzaken stijging

Het was echter van tijdelijke aard. Een maand geleden werd al duidelijk dat de luchtvervuiling door vlieg- en wegverkeer in China al terug is op het oude niveau en nu blijkt de CO2-uitstoot zelfs hoger dan voor de crisis.

Afgelopen mei was de uitstoot van kolencentrales en cementfabrieken 9 procent hoger dan in mei 2019, zo bericht expertsite Carbon Brief. Dat zijn dan ook de voornaamste drijvers van de CO2-groei. Vanwege de sterke dip in het voorjaar is het wel de verwachting dat de gemiddelde uitstoot over het hele jaar enkele procenten lager zal uitvallen dan vorig jaar.

Ondertussen blijft de groei van zonne-energie in China juist achter ten opzichte van voorgaande jaren, in afwachting van nieuw nationaal energiebeleid.