De coronacrisis veroorzaakt een tijdelijke dip in de CO2-uitstoot. Maar aangezien het CO2-niveau in de atmosfeer blijft stijgen, krijgen we niet met afkoeling maar met verdere opwarming te maken. Sterker nog: 2020 is hard op weg om het heetste ooit gemeten jaar te worden, blijkt uit een analyse van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Het Amerikaanse equivalent van het KNMI beschikt over een netwerk van klimaatsatellieten en heeft daardoor een mondiaal dekkende meetreeks.

Daaruit blijkt dat het wereldwijd in de eerste vier maanden van dit jaar al dusdanig warm was, dat 2020 sowieso hoog in de lijst van heetste jaren komt. Volgens de NOAA is de kans nu al 75 procent dat 2020 het heetste jaar ooit gemeten wordt.

De mondiale gemiddelde temperatuur doet de laatste jaren haasje-over. De vijf heetste jaren zijn sinds 2015 gemeten. Het jaar 2016 staat bovenaan en vorig jaar is het op een na warmste jaar ooit gemeten.

Dit illustreert dat er veel voor nodig is om de mondiale opwarming te stoppen en dat de invloed van een tijdelijke verlaging van de CO2-uitstoot als gevolg van de coronacrisis tamelijk gering is.

Coronacrisis heeft meer effect op CO2-uitstoot dan kredietcrisis

De recentste schatting komt van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In de vorige week gepubliceerde Global Energy Review 2020 schat het IEA dat de wereldwijde CO2-uitstoot dit jaar zo'n 8 procent lager zal uitvallen. In de afgelopen decennia steeg de uitstoot alleen niet in 2009, tijdens de recessie als gevolg van de kredietcrisis.

De dip in de uitstoot als gevolg van de coronacrisis zal naar verwachting zesmaal zo groot zijn als die tijdens de recessie in 2009. Desondanks is dit onvoldoende om de opwarming van de aarde effectief af te remmen.

Dat komt doordat het CO2-niveau in de atmosfeer grotendeels cumulatief is. Zolang wij grote hoeveelheden fossiele brandstoffen blijven verbranden - en dus koolstof uit diepe aardlagen omzetten in de CO2 - is er geen gesloten kringloop. Dan wordt de concentratie hoger en daarmee ook de temperatuur.

Om opwarming te stoppen, is tienmaal zo grote reductie nodig

In welk geval stopt de opwarming wel? Pas als we geen gram CO2 meer uitstoten? Gelukkig iets eerder. Omdat de oceanen ook een deel van onze uitstoot weer uit de atmosfeer halen, zou de temperatuur (binnen enkele decennia) moeten stabiliseren als de uitstoot door verbranding van olie, kolen en gas wereldwijd met zo'n 80 procent afneemt.

Dat is nog steeds tien keer zoveel als de uitstootdip die de coronacrisis veroorzaakt. Bovendien wordt aangenomen dat het niet om een structurele, maar tijdelijke afname gaat.