De voor november geplande VN-klimaattop in de Schotse stad Glasgow wordt uitgesteld tot 2021, laten betrokkenen weten. De top had een begin moeten zijn van een nieuwe fase in wereldwijde klimaatactie.

Tijdens de top hadden afspraken die bij het klimaatakkoord in 2015 gemaakt waren, verdere invulling moeten krijgen. Met de huidige CO2-uitstoot is de wereld volgens experts op weg naar catastrofale temperatuurstijgingen.

De zogeheten COP26-top had het grootste diplomatieke evenement in de Britse geschiedenis moeten zijn, met 30.000 afgevaardigden vanuit de hele wereld.

De top stond voor 9 tot en met 11 november gepland, maar het Verenigd Koninkrijk heeft net als een groot deel van de wereld momenteel vooral de strijd tegen het coronavirus in gedachten.

Naast de klimaattop is ook een andere, aparte, in oktober geplande biodiversiteitstop in het Chinese Kunming verlegd naar 2021.

Top gezien als belangrijk moment

Door de top nu met een jaar vooruit te schuiven, hopen de deelnemers meer tijd te hebben om goed voorbereid op de top te komen. Voorbereidende overleggen waren eerder al verplaatst vanwege de coronapandemie.

De klimaattop in Madrid werd vorig jaar door velen als teleurstellend gezien. Aan het einde van de conferentie beloofden landen hun klimaatdoelen bij de volgende top "zo veel mogelijk aan te scherpen".

Met grootschalige onrust op de financiële markten vanwege de coronacrisis lijkt de hoop dat 2020 een keerpunt wordt voor klimaatverandering en biodiversiteit echter weer verder uit zicht. Sommigen roepen daarom op om duurzame voorwaarden te stellen aan toekomstige noodhulp van regeringen aan bedrijven.