Tijdens de klimaatsessie op ons reactieplatform NUjij werden veel van jullie vragen beantwoord door klimaatexperts. We zien dat er soms onduidelijkheid is over belangrijke onderdelen in het klimaatdebat. Klimaatdeskundigen Sible Schöne, Marc Londo, Mariken Stolk en Guus Mulder nemen op NU.nl de grootste misverstanden rond het klimaat weg.

Sible Schöne, adviseur en oud-directeur van Klimaatstichting HIER

"Een van de vele misverstanden over klimaatverandering is de eenzijdige gerichtheid op de nationale doelstelling. Het biedt klimaatontkenners een schot voor open doel om klimaatbeleid weg te zetten als flauwekul. Nederland is een klein land, goed voor minder dan 0,5 procent van de wereldwijde uitstoot. Het is belangrijk om de ambitieuze rol die Nederland en de Europese Unie nu pakken veel meer het karakter krijgt van een aanjagersrol."

"Dan blijft het natuurlijk nodig om de uitstoot in eigen land fors terug te dringen, maar er is veel meer mogelijk. De EU kan bijvoorbeeld gebruikmaken van het feit dat ze de grootste markt ter wereld is. Als de EU bijvoorbeeld benzine- en dieselauto's vanaf 2025 gaat verbieden, dan volgt de mondiale industrie. Er zijn legio voorbeelden waarbij de EU het voortouw kan nemen. Denk aan de transitie naar de klimaatneutrale productie van staal, plastics, cement en andere grondstoffen in combinatie met invoerheffingen op basis van CO2-uitstoot."

"Er zijn bovendien grote andere voordelen zoals minder luchtvervuiling. Schone en zuinige kooktoestellen voor de 2,6 miljard mensen in ontwikkelingslanden die nu nog op een houtvuurtje koken, zijn wat mij betreft ook een logische prioriteit. In veel arme landen is dit niet alleen de belangrijkste bron van CO2-uitstoot, maar ook van luchtvervuiling, gezondheidsproblemen, bodemdegradatie en ontbossing. De EU kan hiermee voor relatief weinig geld een constructieve bijdrage leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem in deze landen en op deze manier veel vrienden maken. Dat is belangrijk binnen een internationale aanpak."

Marc Londo, deskundige Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en energieonderzoeker Universiteit Utrecht

"Het grootste misverstand in mijn ogen is dat het om de ene techniek óf de andere gaat. Die indruk wordt in sommige discussies wel gewekt. Het gaat bijvoorbeeld om wind of zon voor schone elektriciteitsproductie. Voor het verduurzamen van woningen gaat het om waterstof of van het aardgas afgaan. Daarnaast worden er keuzes gemaakt tussen warmtepompen of warmtenetten voor woningen die aardgasvrij moeten worden. En tot slot gaat het om elektrische auto's of biobrandstoffen voor het verduurzamen van transport."

"In werkelijkheid is de opgave van de energietransitie zo groot. dat we zo'n beetje alle technieken die we in huis hebben moeten inzetten. Alleen dan is een schone energiehuishouding in 2050 haalbaar. Dit is nodig om klimaatverandering nog een beetje in de hand te houden."

Mariken Stolk, adviseur duurzame energie bij Milieu Centraal

"De boodschap van de energietransitie is dat we van het gas af moeten. Het gevolg is dat veel mensen willen overstappen op een warmtepomp, want dat is goed en duurzaam. Mensen zien over het hoofd dat lang niet alle woningen hiervoor geschikt zijn. Het is beter om eerst te gaan isoleren."

"Grofweg gezegd zijn alle vóór 2006 gebouwde huizen niet meteen geschikt voor een warmtepomp zonder aanpassingen in de isolatie van het huis. De isolatie is bij nieuwbouwhuizen zeer goed. Hoe ouder het huis, hoe meer je moet doen om over te kunnen stappen op een warmtepomp. Dat houdt in dat je werkt aan het verbeteren van de isolatie en aan het afgiftesysteem voor de verwarming. Dit moet geschikt zijn voor het verwarmen op lage temperatuur."

"Grijp de komende jaren de kans aan, bijvoorbeeld bij verbouwingen en verhuizingen, om de isolatie te optimaliseren. Het hoeft niet direct. De gaskraan gaat pas in 2050 dicht. Je hebt de tijd om te investeren in isolatie. Je hoeft niet bang te zijn om de boot te missen."

Guus Mulder, consultant innovatie en duurzaamheid TNO

"Het grootste misverstand rondom het klimaat is in mijn ogen dat we de energietransitie alleen maar zouden doen vanwege de klimaatverandering. De enorme rijkdom die we met elkaar hebben opgebouwd na de industriële revolutie leidt ertoe dat we steeds minder accepteren dat onze manier van leven negatieve effecten heeft op andere mensen, onze gezondheid en onze leefomgeving."

"Dit is ook nodig, want nu lopen we aan tegen de grenzen van onze groei. De kleine stap terug die we nu moeten maken, maakt verdere welvaartsgroei mogelijk. Hierin hebben we al enorme successen behaald, bijvoorbeeld het tegengaan van het gat in de ozonlaag en zure regen. Verduurzaming is belangrijk voor onze samenleving, onze gezondheid, onze economie en onze toekomst."

"We moeten dit met z'n allen doen. Natuurlijk zal de westerse wereld voorop moeten lopen. Scepsis over de inzet van de rest van de wereld is onnodig en zou niet moeten leiden tot stilstand bij onszelf. We hebben immers zelf het meeste baat bij een beter milieu in Nederland, dat is de basis voor een gezond leven in ons eigen land. Hiervoor is innovatie nodig. Dus technische oplossingen voor verduurzaming van onze huizen en ons energiesysteem. Kortom, oplossingen die onze toekomstige wereld duurzaam, gezond en comfortabel maken."