Wereldwijd sterven elk jaar 8,8 miljoen mensen een vroegtijdige dood als direct gevolg van het inademen van vervuilde lucht. Luchtvervuiling is daarmee dodelijker dan roken, concluderen onderzoekers van het Duitse Max Planck Instituut. Roken veroorzaakt jaarlijks 7,2 miljoen doden.

Naast longziekten is fijnstof ook een versterkende factor in het ontstaan van hart- en vaatziekten. In plaats van het totaal aantal doden kan de opgetelde gezondheidsschade van luchtvervuiling ook worden uitgedrukt als een verlaging van de gemiddelde levensverwachting.

Gemiddeld leven mensen 2,9 jaar korter door de verhoogde concentratie giftige stoffen uit uitlaatgassen en industriële vervuiling. Roken verkort de gemiddelde levensverwachting met 2,2 jaar, stellen de Duitse onderzoekers in hun publicatie in vakblad Cardiovascular Research.

“Een gemiddeld mens leeft 2,9 jaar korter door de verhoogde concentratie giftige stoffen uit uitlaatgassen en industriële vervuiling. Roken verkort de gemiddelde levensverwachting met 2,2 jaar”

Zij vergeleken in hun studie verschillende gezondheidsrisico's voor de wereldbevolking. Luchtvervuiling bleek niet alleen schadelijker dan roken, maar ook schadelijker dan diverse dodelijke besmettelijke ziekten. Zo verlaagt aids met een miljoen doden per jaar de gemiddelde levensverwachting met 0,7 jaar. Malaria kost jaarlijks 600.000 levens en zorgt voor een daling van 0,6 jaar van de gemiddelde levensverwachting.

Grote onderlinge verschillen: China en India hoogste sterfte

Cijfers voor de gemiddelde levensverwachting kun je gemakkelijk verkeerd interpreteren, omdat het gaat om alle mensen op aarde, terwijl de risico's individueel sterk kunnen verschillen. Bijvoorbeeld omdat maar een deel van de mensen rookt. Voor mensen die roken, geeft dat een veel sterkere verlaging van de levensverwachting.

“Vorig jaar concludeerde de gezondheidsorganisatie WHO al dat luchtvervuiling wereldwijd meer doden veroorzaakt dan ondervoeding.”

Toch is ook het effect van luchtvervuiling niet gelijkmatig verdeeld over de wereldbevolking. Uit de studie blijkt dat mensen in Oost- en Zuid-Azië veel meer gezondheidsschade oplopen doordat luchtvervuiling daar extremer is. De gemiddelde sterfte is in landen als China en India ruim drie keer zo hoog als in Europa. Australië heeft verhoudingsgewijs de laagste sterfte door luchtvervuiling.

Vorig jaar concludeerde de gezondheidsorganisatie WHO al dat luchtvervuiling wereldwijd meer doden veroorzaakt dan ondervoeding. Nederland heeft voor Europese begrippen sterk vervuilde lucht. Naar schatting sterven hier jaarlijks twaalfduizend mensen een vroegtijdige dood door het inademen van fijnstof en andere luchtvervuiling.