Twee derde van de Nederlandse bevolking denkt dat de mens deels of volledig verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Dat blijkt deze week uit een enquête die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten uitvoeren.

In het kort

  • 72 procent erkent klimaatverandering
  • 21 procent twijfelt over klimaatverandering
  • 7 procent ontkent klimaatverandering

Onderzoeksbureau Motivaction heeft voor het onderzoek een representatieve steekproef gehouden onder 2.478 personen. Van hen denkt 43 procent dat klimaatverandering deels door de mens is veroorzaakt, 24 procent zelfs in zijn geheel.

Een kwart van de respondenten twijfelt. Voor de meesten van hen is niet duidelijk of er sprake is van klimaatverandering, aldus het rapport. Bijna een vijfde van deze groep denkt dat klimaatverandering wel bestaat, maar weet niet of de mens hier een rol in speelt.

De derde groep (7 procent ) bestaat uit Nederlanders die niet geloven in klimaatverandering. Daarnaast gelooft 1 procent dat het klimaat wel verandert, maar denkt niet dat dit aan de mens is toe te schrijven.

Gaat nepsneeuw de ijskap van Antarctica redden?
80
Video
Gaat nepsneeuw de ijskap van Antarctica redden?

Zes op de tien heeft zorgen over klimaatverandering

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zes op de tien Nederlanders zich zorgen maakt over klimaatverandering, vooral over hoe de wereld wordt achtergelaten voor toekomstige generaties en de gevolgen van de gaswinning in Groningen voor de bewoners.

Het tegengaan van klimaatverandering is een rol die veel respondenten zien weggelegd voor grote bedrijven en de regering. Minder mensen vinden dat de bevolking en zijzelf hier verantwoordelijk voor zijn. Zes op de tien denkt dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving, aldus de onderzoekers.