Australië is in de greep van ongekende bosbranden, die het gevolg zijn van een drie jaar durende droogte. Wetenschappers zeggen dat die droogte wordt versterkt door klimaatverandering. De Australische regering onder leiding van premier Scott Morrison blijft dit verband echter ontkennen, zo meldt persbureau Reuters dinsdag.

Australië is niet van plan de uitstoot van broeikasgassen sneller te verlagen. Het land heeft een grote steenkoolindustrie en een relatief hoge uitstoot.

Bosbrandonderzoekers en klimaatwetenschappers zijn er duidelijk over: klimaatverandering is een van de oorzaken van de extreme droogte die Australië al drie jaar teistert.

In de afgelopen honderd jaar is het in Australië ruim 1,5 graad warmer geworden, waardoor de laatste jaren geregeld hitterecords werden gebroken. De vorige zomer was de heetste ooit gemeten, en deze zomer is in Australië al twee keer het record voor de hoogste gemiddelde temperatuur gebroken. Door deze hitte neemt de verdamping sterk toe, waardoor de bossen sneller uitdrogen en bosbranden moeilijker te controleren zijn.

Diezelfde wetenschappers voegen eraan toe dat er ook altijd andere oorzaken meespelen. Bosbeheer is er een van, net als natuurlijke klimaatschommelingen. Dergelijke schommelingen in de oceanen zorgen er in Australië altijd voor dat jaren met meer regen en jaren met minder regen zich afwisselen.

Boven de Indische Oceaan is de luchtdruk het afgelopen jaar hoger dan normaal, waardoor depressies met regen op afstand blijven. Klimaatwetenschappers zeggen dat beide oorzaken samen de extreme droogte in het land verklaren.

Regering: Bosbranden komen door natuurlijke oorzaken

De Australische regering noemt echter alleen natuurlijke oorzaken en bosbeheer als oorzaken van de branden en ontkent dat die worden versterkt door klimaatverandering. Ondanks groeiende binnenlandse kritiek blijven premier Morrison en de voor klimaat verantwoordelijke energieminister Angus Tailor bij hun standpunt, zo meldt persbureau Reuters.

Tijdens het woeden van de bosbranden is het volgens Tailor niet het juiste moment om het over uitstootverlagingen te hebben. "Australië doet op dat vlak bovendien zijn deel."

Australiër filmt ontstaan vuurtornado op Kangaroo Island
73
Australiër filmt ontstaan vuurtornado op Kangaroo Island

Australisch klimaatbeleid: zwakke doelen, hoge uitstoot

Daarbij verwijst de energieminister naar de Australische klimaatdoelen. Het land wil de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 26 tot 28 procent verlagen. Europese landen hebben soortgelijke doelen voor 2020.

Het klimaatakkoord uit Parijs vraagt om bijna een halvering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030. Van rijke industrielanden wordt daarbij verwacht dat ze op kop gaan. Ook kijkt Australië niet naar het gebruikelijke basisjaar 1990, maar naar 2005. Toen piekte de Australische uitstoot.

Per inwoner heeft Australië een relatief hoge CO2-uitstoot: gemiddeld bijna twee keer meer dan in Nederland. Alleen rijke oliestaten hebben een nog (aanzienlijk) hogere uitstoot per inwoner.

Dat komt vooral door steenkool. Australië exporteert dat veel, maar ook de meeste elektriciteit in het land zelf wordt in kolencentrales opgewekt. Daarnaast zorgen de aluminiumindustrie en het gebruik van airconditioners voor een hoog stroomgebruik en vindt er in het land netto ontbossing plaats - ook een bron van CO2.

Australië heeft in het verleden, tijdens VN-klimaatconferenties, met een aantal andere landen ambitieuze maatregelen geblokkeerd, met als doel bijvoorbeeld de koolindustrie te beschermen.