Europa moet in 2050 het eerste continent van de wereld zijn dat klimaatneutraal is. Daarvoor presenteert Eurocommissaris Frans Timmermans (Milieu) woensdag samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een pakket met vergaande maatregelen dat de gehele Europese wetgeving omgooit. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag.

De plannen hebben grote invloed op de industrie, de transport- en energiesector en de landbouw en variëren van de renovatie van miljoenen huizen tot de aanplant van twee miljard bomen.

Timmermans wil niet dat zijn 'Green Deal' tot ruzie binnen Europa en binnen de lidstaten leidt en komt met een "rechtvaardig overgangsfonds" van 100 miljard euro. Die regeling moet ervoor zorgen dat de oostelijke lidstaten de voorstellen zullen steunen. Die landen vrezen het hardst te worden getroffen door de maatregelen. "We laten niemand in de steek", zo staat in het ontwerpplan.

Om klimaatneutraal te worden, moet de CO2-uitstoot minstens de helft minder zijn. Commissieambtenaren zeggen dat 55 procent minder CO2 nodig is om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Rekeningrijden en een miljoen laadpalen

Andere maatregelen in de Green Deal zijn onder meer de aanscherping van emissie-eisen voor lichte vrachtwagens en personenauto's. Ook moeten er met EU-geld een miljoen laadpalen voor elektrische auto's worden geplaatst. Daarnaast wil de Commissie op meerdere plekken rekeningrijden invoeren.

De scheepvaart moet volgens de plannen van Timmermans meer gaan betalen voor hun CO2-uitstoot en de luchtvaart verliest een deel van hun gratis CO2-rechten. In de landbouw moet de hoeveelheid gebruikte pesticiden drastisch omlaag.

Het ontwerpplan van de Europese Commissie wordt donderdag voorgelegd aan de Europese regeringsleiders tijdens een EU-top. Tot nog toe weigeren Polen, Hongarije en Tsjechië zich vast te leggen op klimaatneutraliteit in 2050.