Drie kwart van de Nederlandse kinderen die antwoord gaven bij een rondgang van Save the Children en Kidsweek maakt zich zorgen over klimaatverandering. 30 procent zegt zelfs weleens wakker te liggen over het uitsterven van diersoorten en andere gevolgen van stijgende temperaturen, zoals mensen die op de vlucht slaan.

De rondvraag van Save the Children en kinderkrant Kidsweek werd gehouden onder kinderen van acht tot veertien jaar. Van de achthonderd ondervraagden komen er vijfhonderd uit het kinderpanel van onderzoeksbureau PanelWizard, de rest uit de lezersgroep van Kidsweek. Een op de vijf kinderen vindt de zorgen over klimaatverandering juist overdreven.

Gevraagd naar de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering, worden rijke landen, oliemaatschappijen en andere 'grote bedrijven die over de hele wereld zitten' door een meerderheid van de kinderen genoemd. Toch zijn de meesten ook zelf bereid tot gedragsverandering. Meer dan de helft van de kinderen doucht bewust niet te lang en een kwart zou 'een week koud willen douchen' als ze daarmee het klimaat zouden kunnen helpen.

Ook onder volwassen Nederlanders is meerderheid bezorgd om klimaat

Klimaatbezorgdheid wordt vaker gepeild in Nederland, meestal onder achttienplussers. Deze bevolkingsonderzoeken leveren wisselende resultaten op, maar doorgaans is de voornaamste conclusie dat zo'n 60 procent tot twee derde van de volwassen Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering.

Uit een wat groter onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) begin dit jaar blijkt dat de bezorgdheid over klimaatverandering onder Nederlanders in de afgelopen tien jaar flink is gestegen - ook onder stemmers van rechtse partijen en bij ouderen. Slechts 14 procent van de Nederlandse samenleving maakt zich volgens het NIDI geen zorgen.

Afgelopen maart concludeerde I&O Research dat op korte termijn de ontwikkeling nog weleens de andere kant op wil bewegen. Daarin speelt de invloed van de politiek door. Zo zou het aantal mensen dat vindt dat Nederland juist minder moet doen aan klimaatbeleid in de afgelopen drie jaar zijn gestegen van 7 naar 19 procent. Het gaat dan volgens I&O vooral om mannen, lager opgeleiden en ouderen. Ook uit dit onderzoek blijkt desondanks dat een meerderheid van de Nederlanders juist vindt dat er meer moet worden gedaan om klimaatverandering tegen te gaan.

In september kwam er nog een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau overheen. Dat concludeerde dat de bezorgdheid over klimaatverandering onder Nederlanders in de afgelopen acht jaar sterk is toegenomen. In 2011 stond het op de tiende plek van grote zorgen, en inmiddels op plek 2, na gezondheid. De bezorgdheid over klimaatverandering is onder Nederlanders nu gemiddeld groter dan die over terrorisme, migratie of zorgen over het eigen inkomen, zo schreef RTL Nieuws over dit bevolkingsonderzoek.

Niet alleen Europeanen, ook Amerikanen zijn toenemend bezorgd

Afgelopen september bleek uit een peiling van Glocalities en de NOS dat er grote verschillen bestaan in de bezorgdheid tussen landen. Dit onderzoek stelt dat in Nederland in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar 60 procent van de jongeren bezorgd is over klimaatverandering. Onder Amerikaanse jongeren van dezelfde leeftijd is de bezorgdheid hoger: 70 procent.

Volgens onderzoek van de Yale-universiteit vindt er in Amerika dan ook een forse stijging van de bezorgdheid plaats. Daar ziet inmiddels 72 procent van de bevolking de opwarming van de aarde als een persoonlijke zorg - haaks op het gedachtegoed van de zittende president.

De hoogste bezorgdheid werd dit jaar gemeten in een onderzoek van de Europese Commissie. Daarin bestempelt 93 procent van de Europeanen klimaatverandering als een 'ernstig probleem' en 79 procent als een 'zeer ernstig probleem'. Dit onderzoek levert ook onder Nederlanders tot nog toe de hoogste score op: 74 procent noemt het een 'zeer ernstig probleem'. Zo loopt de bezorgdheid onder kinderen en volwassenen niet eens zo heel ver uiteen.