Het Europees Parlement heeft donderdagmiddag een resolutie aangenomen waarin de klimaatcrisis formeel wordt erkend.

Met 429 stemmen voor en 225 tegen werd de resolutie met een ruime meerderheid aangenomen. Negentien leden van het Europees Parlement hebben geen stem uitgebracht.

Het gaat om een symbolische stemming, omdat er verder geen directe gevolgen aan verbonden zijn.

Het Europees Parlement wil er zeker van zijn dat alle EU-lidstaten relevante en benodigde wetten aannemen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en de klimaatcrisis te bezweren.

Met de huidige maatregelen zouden de doelen uit het Parijsakkoord uit 2015 onvoldoende nagestreefd worden. Toentertijd werd besloten dat de temperatuur op aarde niet met meer dan 2 graden Celsius mag stijgen en dat die opwarming in een ideaal scenario gelimiteerd blijft tot 1,5 graden.

Daarnaast moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden waar dat kan en krijgen armere landen financiële hulp om klimaatdoelstellingen te behalen.

Nieuwe voorzitter EC wil van Europa 'groene grootmacht' maken

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, pleit al langer voor een "klimaatneutraal" continent. De Duitse christendemocraat en haar 27 commissarissen treden op 1 december officieel aan in hun nieuwe functies.

Diezelfde dag vertrekt Von der Leyen naar Madrid voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Wereldleiders komen tussen 2 en 13 december bijeen om klimaatproblemen te bespreken. Volgens Von der Leyen kan Europa met een "nieuwe start" getransformeerd worden in een "groene grootmacht".