De warmtepomp is bij particulieren en bedrijven veruit de meest gewilde alternatieve warmtebron, blijkt uit actuele cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In november en december is nog bijna een kwart van het totaalbedrag voor subsidies over. Dit jaar is een verhoogd bedrag van 160 miljoen euro beschikbaar.

Bedrijven en particulieren die een alternatieve warmtebron willen aanschaffen, zoals een warmtepomp of pelletkachel, kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

De RVO beoordeelt voor de overheid de subsidieaanvragen door bedrijven en particulieren. Van januari tot en met oktober is voor in totaal 123 miljoen euro aan subsidies aangevraagd. Of dit volledige bedrag ook wordt toegekend, wordt niet vermeld.

Drie kwart van subsidieaanvragen is voor warmtepomp

De subsidieregeling is bedoeld om klimaatdoelen te halen en de afhankelijkheid van aardgas terug te dringen. Gehoopt wordt dat bedrijven en particulieren zelf in alternatieve verwarmingsapparatuur investeren als de overheid via de regeling een deel van de kosten dekt. Het gaat om vier categorieën apparaten: zonneboilers, pelletkachels, biomassaketels en warmtepompen.

Uit de RVO-update blijkt dat de warmtepomp daarbij veruit het populairst is: 77,5 procent van het aangevraagde subsidiebedrag (particulieren en bedrijven bij elkaar opgeteld) is voor warmtepompen. Subsidies voor biomassaketels worden vooral aangevraagd door bedrijven (8,2 procent van het totaal), terwijl particulieren vaker zonneboilers en pelletkachels aanvragen: respectievelijk 3,7 en 6,0 procent van de beschikbare ISDE-subsidie.

30.000 particulieren vragen subsidie aan

In totaal hebben tot en met oktober bijna 30.000 particulieren en bijna vierduizend bedrijven een aanvraag ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag van de bedrijven is echter meer dan twee keer zo groot als dat van de particulieren.

Bij de aanschaf van een warmtepomp kunnen particulieren 15 tot maximaal 40 procent van het aankoopbedrag vergoed krijgen - hoe hoger het vermogen van de warmtepomp, hoe hoger de subsidie. Als indicatieve bedrag noemt het RVO een tegemoetkoming van 1.000 tot 2.500 euro. Dat betekent dat je als huizenbezitter ook zelf nog flink in de buidel moet tasten om over te schakelen, meewegend dat meestal ook de isolatie eerst nog verbeterd moet worden.

De stimuleringsregeling loopt van 2016 tot en met 2020 en bedraagt doorgaans circa 100 miljoen euro. Dit jaar is door het kabinet besloten daar 60 miljoen extra aan toe te voegen. Voor wie in de laatste weken van dit jaar geen knoop meer wil doorhakken: de regeling loopt door tot en met 31 december 2020. Maar of ook volgend jaar een verhoogd bedrag beschikbaar is, is niet bekend.

Minister overweegt extra stimuleringsmaatregelen

Begin deze maand maakte het Planbureau voor de Leefomgeving bekend dat het kabinet niet op koers ligt voor de klimaatdoelen van 2030 en het zogeheten 'Urgenda-doel' van 2020. De uitstoot van broeikasgassen moet volgend jaar ten minste 25 procent onder het niveau van 1990 liggen, maar daar zijn we met nog een jaar op de teller nog ver van verwijderd.

In reactie op het PBL-rapport liet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten dat het kabinet extra stimuleringsmaatregelen om "particulieren en bedrijven te verleiden om klimaatmaatregelen te nemen" overweegt. Volgend jaar komt er mogelijk extra geld beschikbaar voor duurzame energieprojecten.

Maar daar wordt in eerste instantie een andere regeling mee bedoeld: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Die overheidssubsidie is vooral gericht op bedrijven, die energie willen opwekken uit geothermie, waterkracht, wind, zon of (het recentelijk bekritiseerde) biomassa.