Wereldwijd zal het aanbod van hernieuwbare energie de komende vijf jaar met de helft toenemen. Zonnepanelen zijn de drijvende kracht achter deze groei, voorspelt een maandag gepubliceerd rapport van het Internationale Energie Agentschap (IEA).

De groei zal niet groot genoeg zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen, waarschuwt het agentschap.

"Hernieuwbare energie is al de op een na grootste bron van energie in de wereld, maar de inzet ervan moet versnellen als we de langetermijndoelen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en toegankelijkheid van stroom willen bereiken", zegt IEA-directeur Fatih Birol.

In het rapport staat dat de toename van hernieuwbare energie mogelijk is door lagere kosten en overheidsbeleid. Onder de streep verwacht het agentschap dat het wereldwijde aanbod van groene stroom tussen 2019 en 2024 groeit met het equivalent van alle energie die de VS momenteel kan opwekken.

Prijs zonne-energie daalt snel

Gezien de dalende kosten van zonnepanelen, verwacht het agentschap dat de prikkel om zonne-energie te gebruiken steeds groter wordt. Zonne-energie zal goed zijn voor 60 procent van de groei, stelt het IEA.

"In veel landen zijn de kosten om zonne-energie op te wekken nu al lager dan de verkoopprijs van stroom. Het IEA voorspelt dat deze kosten tegen 2024 zo'n 35 procent lager zullen zijn, waardoor de technologie nog aantrekkelijker wordt en wereldwijd in gebruik genomen zal worden", stelt Birol.

Met name bedrijven hebben voordeel

Met name bij zogenoemde gedistribueerde zonne-energie ligt veel groei in het verschiet. Dat is energie die lokaal wordt opgewekt en verbruikt en waarvan de overschotten terug aan het energienetwerk geleverd worden. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, groeit deze toepassing het snelst bij bedrijven in plaats van bij mensen thuis, stelt het agentschap. Dat komt volgens het IEA onder meer door de schaalvoordelen die bedrijven hebben.

Om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen, moeten er volgens de opstellers van het rapport ook hordes genomen worden. Zo is er onzekerheid rondom het beleid en de regelgeving, zijn er hoge investeringsrisico's en moeten wind- en zonne-energie geïntegreerd worden in het energiesysteem.