Veel mensen zien weinig in investeringen in duurzame energie, omdat die te duur zouden zijn. Nieuw internationaal onderzoek laat echter zien dat de uiteindelijke kosten van 'niets doen' veel hoger zijn, en dat veel vormen van klimaatbeleid zichzelf terugverdienen.

Een groep experts, verbonden aan 24 onderzoeksinstituten uit alle werelddelen, was gevraagd om de schade van verschillende niveaus van klimaatopwarming inzichtelijk te maken. Ze moesten daarbij speciaal kijken naar het verschil in schade, als de opwarming beperkt zou blijven tot 2 graden en tot 1,5 graad. Die laatste is het officiële streven van het klimaatakkoord van Parijs, overeengekomen in 2015.

Zulke beperking van de opwarming vereist op korte termijn grootschalige wereldwijde emissiereducties. Momenteel stijgt de concentratie van broeikasgassen echter in versneld tempo en kan de opwarming zelfs oplopen richting 5 graden aan het einde van de eeuw. Zelfs als landen alle bestaande emissiereductiedoelen zouden uitvoeren, zal de opwarming nog rond 3 graden uitkomen.

Hoe hoger de opwarming, hoe groter de schade aan natuurlijke systemen en uiteindelijk ook aan de wereldeconomie, zo concludeert het onderzoeksteam in wetenschapsblad Science.

Kosten klimaatverandering lastig te bepalen

Eerdere studies laten zien dat het niet eenvoudig is een economisch prijskaartje aan klimaatverandering te hangen. Twee jaar geleden verscheen een andere studie in Science, die concludeerde dat klimaatverandering vooral de economische ongelijkheid in de wereld zal vergroten. Zonder uitstootverlagingen kan de economie van tropische arme landen bijvoorbeeld met 20 procent krimpen. In landen als de VS zou de schade juist beperkt blijven tot enkele procenten.

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge meldden afgelopen augustus dat zij juist verwachten dat ook landen met een koeler klimaat economisch zwaar getroffen zullen worden, omdat de opwarming daar vaak sneller gaat. In een hoog emissiescenario kan klimaatverandering Canada bijvoorbeeld 13 procent van het bruto nationaal product kosten, en Zwitserland 12 procent.

Als wordt geprobeerd de economische schade van klimaatverandering terug te rekenen naar de bron, loopt dit in de orde van honderden dollars per uitgestoten ton CO2, becijferde een studie die vorig jaar verscheen in Nature.

Onbegrensde opwarming kost 496 biljoen, naast 'onkwantificeerbare schade'

Volgens het nieuwste onderzoek kan met het wél voeren van klimaatbeleid daarom wereldwijd grote economische schade worden voorkomen. Als de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad, bespaart dat tot het jaar 2200 een totale schadepost van 496 biljoen dollar - een bedrag dat bijna zes keer zo hoog is als de totale huidige waarde van de wereldeconomie.

Volgens hoofdauteur professor Ove Hoegh-Guldberg van de Universiteit van Queensland wordt de totale schade van klimaatverandering onderschat omdat vaak maar naar één risico tegelijk wordt gekeken, zoals zeespiegelstijging, het afsterven van koraalriffen of de toename van extreem weer.

Maar zowel voor ecosystemen als voor de menselijke samenleving hebben al deze effecten volgens de Australiër een "synergetisch" effect: de totale schade is groter dan de optelsom van alle losse delen.

De auteurs van de nieuwe studie wijzen erop dat veel immateriële schade van klimaatverandering, zoals een afname van "diensten van ecosystemen" of de mogelijkheid van menselijke migratiestromen, niet is meegewogen, omdat het te lastig is om te kwantificeren.

Maar ook puur financieel bekeken, is het wél voeren van klimaatbeleid een investering die zichzelf terugbetaalt, zegt het expertteam. Om de opwarming tot 1,5 graad te beperken moet de uitstoot in het jaar 2050 naar 0 zijn gereduceerd. Dat vereist volgens de onderzoekers wereldwijd een jaarlijkse investering van 1,5 tot 3,5 biljoen dollar in duurzame energie, en 640 tot 910 miljard dollar in maatregelen voor energiebesparing.

Bij elkaar opgeteld is dat alsnog een aanzienlijk bedrag - maar de financiële kosten van het niet-voeren van beleid zijn ongeveer vijf keer zo groot. Daar komt bij dat het bij de ene post gaat om schade, terwijl het andere bedrag gaat om gerichte investeringen in de economie. Die kunnen zich ook terugbetalen in innovatie en werkgelegenheid en tellen dus als inkomsten voor anderen.

'Grote zorgen' voor toekomst mensen in laaggelegen landen

Er blijft wel een belangrijk nadeel: de kosten van klimaatbeleid zijn voor het heden, terwijl de schade van meerdere graden temperatuurstijging vooral voor de verre toekomst is.

En ook deze onderzoekers denken dat de kosten per land flink zullen verschillen: arme landen worden economisch het zwaarst getroffen - net als eilandstaten en laaggelegen landen. "Ik maak me grote zorgen om de toekomst voor die mensen", zegt de Jamaicaanse hoogleraar Michael Taylor in een begeleidend persbericht.

Experts die kijken naar de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland waarschuwen eveneens voor een economisch kantelpunt: als de zeespiegel steeds sneller stijgt, wordt uiteindelijk een punt bereikt dat de kosten van steeds duurdere kustverdedigingen niet langer opwegen tegen de economische baten. Ook die schadepost is voor de verre toekomst, wanneer de stijging kan oplopen naar meerdere meters.