Klimaatverandering heeft niet alleen maar negatieve effecten. Bananenteelt is daar een voorbeeld van. Door de mondiale opwarming vallen de opbrengsten hoger uit. Gemiddeld levert een plantage per hectare nu 1.370 kilo bananen méér op dan in 1961.

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter schrijven dit toe aan verbeterde groeiomstandigheden voor de bananen. Volgens hun studie is de optimale gemiddelde jaartemperatuur voor bananen 26,7 graden.

In gebieden die al zo warm zijn, dalen de opbrengsten als gevolg van klimaatverandering. Maar netto is het landoppervlak met de ideale bananentemperatuur door klimaatverandering in de afgelopen 48 jaar toegenomen – en dus valt de productie hoger uit.

Verandering productie verschil per regio

Het verschilt wel een beetje per regio, voegen de wetenschappers eraan toe. In Brazilië presteren bananen beter bij iets lagere temperaturen en in Afrika juist bij nog hogere temperaturen. Daarom zal een ander beeld ontstaan als de opwarming verder doorzet. Het kan dan op veel plaatsen juist te warm worden voor een optimale bananenopbrengst.

Zo'n situatie verwachten de onderzoekers op basis van hun modelstudie vooral in grote bananenexporterende landen in Latijns-Amerika en Azië. In Afrika zouden de bananenoogsten beter bestand zijn tegen de gevolgen van verdere klimaatverandering.

Méér opwarming van de aarde te veel van het goede

Het netto effect op de mondiale productie hebben de wetenschappers ook geschat. In het hoogste emissiescenario, waarin de CO2-uitstoot onverminderd blijft stijgen, is halverwege de eeuw per hectare gemiddeld nog net 190 kilo winst over. Dat betekent dus dat in 2050 het negatieve effect van klimaatverandering op de bananenteelt het positieve effect bijna heeft tenietgedaan.

Hoe de invloed van klimaatverandering zich verder ontwikkelt in de tweede helft van de eeuw, als de opwarming naar verwachting verder doorzet, is in deze studie niet onderzocht.

Veranderingen in neerslag zijn vanzelfsprekend ook belangrijk voor bananen: hoe warmer het wordt, hoe meer vocht ze nodig hebben. Vooral verdrogende gebieden kunnen daarom te maken krijgen met afnemende opbrengsten. Maar die klimaatfactor is met irrigatie door de mens te beïnvloeden, schrijven de onderzoekers.

Negatieve effecten zijn groter dan positieve

De invloed van klimaatverandering op netto landbouwproductiviteit is een belangrijk onderzoeksgebied, omdat de wereldbevolking groeit en er dus meer eten nodig is. Uit grotere studies naar dit verband blijkt dat onder relatief hoge opwarming de negatieve effecten op de landbouw gemiddeld groter zullen zijn dan de positieve. Maar het verschilt sterk per gewas en regio, zoals de bananenstudie bevestigt.